Розпорядження про практику (студентів денної форми навчання)

2020-2021 н.р.

ІІІ курс ОР”бакалавр”014.06 Середня освіта (хімія)

I курс ОР(магістр) 014.15 – Середня освіта(Природничі науки)

IV курс ОР(бакалавр) 014.06 – Середня освіта(Хімія)

_______________________________________________________________________________