Силабуси 014.06 Середня освіта (Хімія)

 1. Силабус_Українська_мова_(за_професійним_спрямуванням)
 2. Силабус_Історія_України
 3. Силабус_Історія української культури
 4. Силабус_Філософія
 5. Силабус_Фізична культура
 6. Силабус_Політологія
 7. Силабус_Безпека_життєдіяльності
 8. Силабус_Екологія
 9. Силабус_Шкільний_курс_хімії
 10. Силабус_Правознавство
 11. Силабус_Позакласна робота з хімії
 12. Силабус_Релігієзнавство
 13. Силабус_Вища_математика
 14. Силабус_Фізика
 15. Силабус_Іноземна мова (перша) англійська
 16. Силабус_іноземна_мова(перша)_німецька
 17. Силабус_Суч_інформаційні_технології
 18. Силабус_Концепції сучасного природознавства
 19. Cилабус_Психологія
 20. Силабус_Педагогіка
 21. Силабус_Основи хімічної безпеки
 22. Силабус_Загальна хімія
 23. Силабус_Історія_хімії
 24. Силабус_Неорганічна хімія
 25. Силабус_Аналітична_хімія
 26. Силабус_Основи_хемоінформатики
 27. Силабус_Органічна_хімія
 28. Силабус_Кристалохімія
 29. Силабус_Фіз_хімія
 30. Силабус_Хімія_ВМС
 31. Силабус_Колоїдна_хімія
 32. Силабус_Суч_освітні_технології
 33. Силабус_Методика викладання хімії, екології, природознавства
 34. Силабус_Основи_хімічної_технології
 35. Силабус_Іноземна мова (англійська)
 36. Силабус__Навчальна _практика
 37. Силабус__Педагогічна _практика
 38. Силабус_Основи_медичних_знань
 39. Силабус_Радіохімія
 40. Силабус_Географія
 41. Силабус_Астрономія
 42. Силабус_Механізми органічних реакцій
 43. Силабус_Стандартизація і сертифікація
 44. Силабус_Статистичні_методи_в_хімії
 45. Силабус_Екохімія
 46. Силабус_Лабораторний практикум з органічного синтезу
 47. Силабус_Методика розв”язування задач з хімії
 48. Силабус_Фізіологія_та_біохімія_рослин
 49. Силабус_Хімічні процеси в природі
 50. Силабус_Методи органічного синтезу
 51. Силабус_Біоорганічна хімія
 52. Силабус_Харчова хімія
 53. Силабус_Хімія_гетероциклічних_сполук
 54. Силабус_Хімія навколишнього середовища
 55. Силабус_Хімія_ атмосфери
 56. Силабус_Координаційна хімія
 57. Силабус_Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
 58. Силабус_Техніка_дем_експ
 59. Силабус_Біологія людини
 60. Силабус_Хімія лікарських препаратів
 61. Силабус_Хімія неорганічних продуктів
 62. Силабус_Біонеорганічна_хімія
 63. Силабус_Осн_хім_токсикології
 64. Силабус_Біологічноактивні сполуки
 65. Силабус_Хімія_природних _сполук
 66. Силабус_Екохімічні технології