Liliia Midak

Candidate of chemical sciences, Associate Professor at the Department of Environmental Chemistry and Chemical Education.

 

Personal informationMajor publicationsActivityContacts

Candidate of chemical sciences, Associate Professor at the Department of Environmental Chemistry and Chemical Education.

In 2002 graduated from the Vasyl Stefanyk Precarpathian University (speciality Сhemistry). In 2006 presented the candidate dissertation on subject «Physic-chemical and antifriction properties of composites on thermal stability polymers in interaction with titanium alloys».

Augmented reality in process of studying astronomic concepts in primary school

LY Midak, IV Kravets, OV Kuzyshyn, KV Berladyniuk, KV Buzhdyhan, …
Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in …
3 2020
AUGMENTED REALITY IN PROCESS OF INTEGRATED LESSONS AND ADDITIONAL COURSES IN CHEMISTRY

ML Yaroslavivna, KO Vasylivna, BL Volodymyrivna
BBK 91 The 7 th International scientific and practical conference «GOAL AND …
2020
Augmented reality technology within studying natural subjects in primary school

LY Midak, IV Kravets, OV Kuzyshyn, JD Pahomov, VM Lutsyshyn
published on CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org)
10 2020
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЛЯ Мідак, ЮІ Говзан
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний …
2020
Використання технології доповненої реальності під час вивчення природничих тем у початковій школі

Л Мідак, Ю Пахомов, О Кузишин, Л Базюк, Х Буждиган
Освітні обрії 49 (2), 25-30
2019
Використання технології Augmented Reality для вивчення органічної хімії

ЛЯ Мідак, ЛВ Базюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка
2019
Specifics of visualization of study material with augmented reality while studying natural sciences

L Midak, O Kuzyshyn, L Baziuk
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 192-201
1 2019
Розробка мобільного додатку для відтворення відеоматеріалів практичних робіт з хімії у середній школі

ЛЯ Мідак, ЮД Пахомов, ВМ Луцишин, ІВ Кравець
ТНПУ ім. В. Гнатюка
2018
Використання технології Augmented Reality у процесі навчання майбутніх вчителів хімії у вищій школі

ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛВ Базюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка
2018
ББК 24я73 М 87

ЛЯ МІДАК, ОВ КУЗИШИН
2018
Використання технологій мобільного навчання на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти

ЛЯ Мідак
Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць.–Випуск 10 …
1 2018
Розробка мобільного додатку для відтворення відеоматеріалів практичних робіт з хімії у середній школі

ІВК Л.Я. Мідак, Ю.Д. Пахомов, В.М. Луцишин
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2018
Використання технології Augmented Reality у процесі навчання майбутніх вчителів хімії у вищій школі

БЛВ Мідак Л.Я., Кузишин О.В.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2018
Використання технологій мобільного навчання на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти

МЛ Я.
Інформаційні технології в освіті та науці, 184-187
2018
Особливості використання візуалізації зображень у процесі навчання майбутніх вчителів хімії за технологією доповненої реальності

ХБ Л.Мідак, І.Кравець, Л.Базюк
Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій
2018
Сучасні тенденції використання технологій мобільного навчання та доповненої реальності вчителями хімії

ОК Л. Мідак, В.Луцишин, Ю.Пахомов
Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій
2018
Технологія AUGMENTED REALITY як засіб для покращення ефективності вивчення хімічних дисциплін

ІВ Кравець, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1 2017
Використання 3D-зображень молекул під час вивчення хімічних дисциплін

ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛВ Базюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1 2017
Технологія Augmented Reality як засіб для покращення ефективності вивчення хімічних дисциплін

КОВ Кравець І.В., Мідак Л.Я.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2017
Використання 3D-зображень молекул під час вивчення хімічних дисциплін

БЛВ Мідак Л.Я., Кузишин О.В.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2017
Mobile Education and Augmented Reality technologies designed for chemistry study in general schools

YDP L.Y. Midak, O.V. Kuzyshyn, V.M. Lutsyshyn
Proceedings of the International Scientific Conference, 54-57
3* 2017
ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

ЛЯ Мідак, ЮД Пахомов, ВМ Луцишин
СЕКЦІЯ: STEM-ОСВІТА: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА, 211
2017
Загальний та кореляційний аналізи стану популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах

ОГ Сіренко, ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Математичні методи в хімії і біології, 48-68
2014
Multicomponent compositions of sulphurized rapeseed oil for lubrication of bronze–steel pair

O Kuzyshyn, H Sirenko, L Midak
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 27
1 2013
Wear-Resistant Properties of Multicomponent Compositions based on Chemically Modified Rapeseed Oil during Lubrication of Bronze–Steel Pair

OV Kuzyshyn, VI Kyrychenko, HO Sirenko, LY Midak, LM Kyrychenko
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2013
Wear Ability of Metal Surfaces in Lubrication with Polycomponent Compositions Based on Chemical-Modification Rape-Oil

HO Sirenko, ОV Кuzyshyn, LY Midak
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
3 2013
Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його протизносні властивості

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець
Математичні методи в хімії і біології 1 (1), 156-164
1 2013
Орієнтація волокнистих наповнювачів полімерного композиту та її вплив на зношування і параметри мікрошорсткості поверхонь тертя

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Солтис, ЮД Пахомов
Математичні методи в хімії і біології 1 (2), 55-64
2 2013
Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія.–2012.–Вип. ХIV …
1 2012
Гомеопа́тія як науковий метод лікування отрутами (огляд)

ЛЯ Мідак, ЮД Пахомов, ХВ Алмашина
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Токсиколоґічна хемія»

ГО Сіренко, ІВ Мазепа, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Біонеорґанічна хемія»

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ТР Татарчук
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2011
Методи лінійної множинної кореляції та реґресії в хімічному матеріалознавстві

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОГ Сіренко
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія.–Івано …
1 2011
Застосування лінійної множинної кореляції та реґресії в еколоґії

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, АГ Сіренко
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Біологія.–Івано …
1 2011
Вплив орієнтації волокнистих наповнювачів полімерного композиту на зношування та параметри мікрошорсткости поверхонь тертя

ЛМ Солтис, ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія.–Івано …
4 2011
Статистична оцінка знань студентів за модульною та ректорською контролями

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Біохемія цукрового діабету: 2. Експериментальна частина–1

НВ Ковалишин, ХВ Алмашина, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2010
Українські науково-термінолоґічні словники, у тому числі і хемічної термінолоґії, які знищені комуно-московським окупаційним режимом у 1933 році (після геноциду голодомором в …

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Літературні джерела інформації з хемічної та іншої наукової термінолоґії та номенклатури

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, БМ Гуцуляк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Флуктуаційні зміни феногенетичної структури популяції Eristalis tenax L.(SYRPHIDAE, DIPTERA, INSECTA) з урбанізованої екосистеми прикарпаття: 1. Самці

АГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ВР Третяк, ГО Сіренко
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника, Сер. Біологія, Вип. ХІІІ.–Івано …
1 2009
Залежність антифрикційних властивостей карбопластиків з орієнтованими волокнами від температури суміжної поверхні пари тертя

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ОС Дробот
Фізика і хімія твердого тіла 10 (4), 929-934
3 2009
Мас-спектральний аналіз газовиділення з вуглецевих волокон, покритих тонкими шарами міді

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, МБ Складанюк
Фізика і хімія твердого тіла 10 (1), 215-228
4 2009
Методи оцінок впливу факторів на функції відгуку та процедури відсіювання параметрів оптимізації при вирішенні багатопараметричних завдань у матеріалознавстві

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ОГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Солтис
Фізика і хімія твердого тіла 10 (2), 423-439
9 2009
Antifriction properties of polycomponent compositions based on chemical-modification rape-oil in lubrication with pair aromatic polyamide-steel.

HA Sirenko, LY Midak, OV Kuzyshyn, LM Kyrychenko, VI Kyrychenko
Polymer Journal (18181724) 30 (4)
2008
Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його протизносні властивості

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець, ІМ Кузик
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
Вплив технологічних параметрів на фізико-механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна

ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
Зношування металічних та полімерних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи

ОВ Кузишин, ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко, …
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2 2008
Оцінка розподілу мікронерівностей на поверхні твердого тіла

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Тези доповід. Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток …
4 2008
Протизносні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари бронза–сталь

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Вопросы химии и химической технологии 1, 172-177
4 2008
Структура та фазовий склад поверхневих плівок карбонового волокна, омідненого в присутності PbS

ГО Сіренко, МБ Квич, ЛЯ Мідак
Фізика і хімія твердого тіла 9 (1), 153-161
4 2008
Фізико-хімія поверхні вуглецевих волокон, підданих термічній і механічній діям

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОІ Федоришин
Фізика і хімія твердого тіла 9 (3), 621-631
4 2008
Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналіз)

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
6 2008
Антифрикційні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари ароматичний поліамід–сталь

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
10 2008
Моделі розподілу особин на пробних площах: 4. Розподіл особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та ялини звичайної (Picea abies) за нормальним законом Ґаусса

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
8 2008
Критерії оцінки розподілу мікронерівностей на поверхні твердого тіла

ОВ Кузишин, ОГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Фізика і хімія твердого тіла 9 (2), 407-414
10 2008
Моделі розподілу особин на пробних площах: 5. Статистичні характеристики. Дисперсійний аналіз: статистична рівність ряду математичних сподівань особин сосни кедрової …

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ГО Сіренко
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
12 2008
Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Фізика і хімія твердого тіла 8 (3), 641-650
11 2007
Effects of a solid lubricant and technological parameters on the friction, wear, and mechanical properties of a composite based on polytetrafluoroethylene powder

GO Sirenko, LY Midak
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 45 (5-6), 230-238
1 2006
Пошук оптимального вмісту вуглецевого волокна в полімерній матриці антифрикційного композиту

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, МБ Квич
Фізика і хімія твердого тіла 7 (1), 172-176
4 2006
Вплив температури термообробки на газовиділення з карбонових волокон у високому вакуумі

ГО Сіренко, ОІ Федоришин, ЛЯ Мідак
Фізика і хімія твердого тіла 7 (2), 274-288
13 2006
Вплив температури на повзучість композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену при постійному навантаженні

ГО Сіренко, ВП Свідерський, ЛЯ Мідак, ЛВ Караванович
1 2005
Вплив суміжних поверхонь на антифрикційні властивості композиційних полімерних мета ріалів: Карбопластики за ХМА-технологією

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 6 (4), 692-701
6 2005
Повзучість композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену при одновісному стисненні

ЛЯ Мідак, ГО Сіренко, ВП Свідерський
3 2004
Дослідження впливу технологічних параметрів та твердого мастила на механічні властивості композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену і карбонового волокна

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Полімерний журнал 26 (3), 186
2 2004
Вплив орієнтації структурних елементів наповнювачів на триботехнічні властивості полімерних композитів

ГО Сіренко, ВП Свідерський, ЛЯ Мідак, ОС Дробот
Проблеми трибології 2, 63-72
5 2004
Біохемія цукрового діабету: 2. Експериментальна частина–

НВ Ковалишин, ХВ Алмашина, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
ВИПУСК Х, 141
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Лілія Мідак

І Кравець, Л Базюк, Х Буждиган
ББК 74.58 я43 П 84, 327
Антифрикційні властивості титану та його стопів

Л Мідак
Вісник Прикарпат. ун-ту. Сер. Хімія.–2002.–Вип.(ІІ).-С, 97-114
4
Almashina Kh. V., Kuzishin OV, Midak L. Ya

NV Kovalishin
Biochemistry of diabetes 2, 141-157
3
Вплив технологічних параметрів на фізико-механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна

LY Midak, HA Sirenko
Автореферат диссертации Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами 2006 год

Д ДИССЕРТАЦИЙ
Мімікрія дзюрчалки бджоловидної (Eristalis tenax Linnaeus, 1758)(Diptera: Syrphidae). Оцінка ефективності забарвлення абдомену

ВР Третяк, АГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Трофічна спеціалізація імаґо сирфід (Syrphidae, Diptera, Insecta) в умовах Українських Карпат

ВЮ Шпарик, АГ Сіренко, ЛЯ Мідак
Застосування лінійної множинної кореляції та реґресії в екології

ЛЯ Мідак, АГ Сіренко, ГО Сіренко
Вісник прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 188-197
1

Participation in professional communities:

a corresponding member of the Technical sciences Academy of Ukraine,

the chairman of the public organization “STUDY INNOVATION WORKSPACE LICO».

Scientific interests – technology and characteristics of antifriction composite polymeric materials; mathematical methods of planning and experiment analysis; safety of food (products); toxicology of synthetic washing chemicals; modern educational learning technologies; digital learning tools; augmented and virtual reality in education.

Professional activity: «Physical chemistry», «Modern information technologies in the field», «Radiochemistry», «Toxicological chemistry», «Modern education technologies in science».

E-mail:  liliia.midak@pnu.edu.ua

tel. (0342) 59-61-69

76008, Ivano-Frankivsk city, Halytska Street, 201 (building 5D) Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Faculty of natural sciences.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника