Mykola Matkivskyi

Candidate of technical  sciences, Associate Professor at the Department of Environmental Chemistry and Chemical Education.

 

<strong>Personal information</strong><strong>Major publications</strong><strong>Activity</strong><strong>Contacts</strong>

Mykola Matkivskyi was born in the village of Kaitym (Omsk region, Russia) in 1958. He graduated from Lviv Polytechnic University in 1981 achieving a master’s degree in “Chemical technology of organic dyes and interim products”. Soon after that he was sent to work for Fine organic synthesis plant in Ivano-Frankivsk. He started as master and made it through shift supervisor, deputy head of workshop to deputy of technical service of the plant. While working on the plant he was granted a Candidate of Philosophy for the research “Covering pigment concentrates for skin based on the dispersed minerals” in 1995. He worked in small private businesses in 1997-1998 and as head of investment activity department in Ivano- Frankivsk Regional State Administration in 1998-1999. Mykola Matkivskyi started his work in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University on September 1st 1999 as an associate professor of bioorganic chemistry cathedra, later – theoretical and practical chemistry cathedra and now – environmental chemistry and chemical education cathedra. He was a deputy dean of natural sciences faculty between 2000 and 2018.

Структура та морфологія плівок триазенів на основі антрахінону на кремнієвій підкладці

ВІ Шупенюк, СВ Мамикін, ТМ Тарас, МП Матківський, ОП Сабадах, …
ДНВЗ” Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
2020
Peculiar properties of crystal-chemical stucture of spinels of the system Mg (FexCr2-x) O4 obtained through the hydroxide coprecipitation method and solid state technology

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (6), 57-63
2 2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
1 2015
Фізико-хімічні характеристики продуктів сумісного осадження магній, ферум та хром гідроксидів і продуктів їх термічного розкладу

АВ Луцась, ІП Яремій, СІ Яремій, МП Матківський
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …
2 2015
Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg (FexCr2–x) O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

АВ Луцась, ІП Яремій, МП Матківський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 57-63
1 2015
Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч

ЄР Лучкевич, МП Матківський, ІВ Кравець, ВМ Луцишин
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2014
Хімія органічних сполук

СА Курта, ЄР Лучкевич, МП Матківський
ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
10 2013
Місце екологічної безпеки в системі національної безпеки та її значення в євроінтеграційному процесі України. В. кн.: Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО …

В Случик, М Матківський
Урядовий кур’єр.–9 лютого, 8
1 2011
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ІВ Мазепа, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Технологія переробки полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт.

МС Курта, МП Матківський
Друкується за ухвалою Вченої Ради Прикарпатського національного університету …
2009
Екологічний менеджмент: законодавство Європейського Союзу та українські перспективи

МП Матківський, ВМ Случик
Друкується за ухвалою Вченої Ради Прикарпатського національного університету …
5 2009
Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених маґній, ферум та хром гідроксидів

АВ Луцась, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
Основні принципи використання тестового контролю знань студентів у підготовці фахівців в галузі природничих наук (екологія, хімія, біологія) в умовах кредитно-модульної …

В Случик, М Матківський, Р Зозуляк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …
1 2008
Кристалоквазіхімічний механізм твердофазного синтезу ферит-хромітів магнію

АВ Бітнєва, МП Матківський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2006
Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окиснення вюститу і вплив домішок на його властивості

АВ Бітнєва, МБ Квич, СС Лісняк, МП Матківський
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (3), 449-453
2002
Мінеральні води Закарпаття та їх ґазовий склад

АС Федорів, БЛ Литвин, МП Матківський
Мінісшвшшшшшдиіі» науки України Прикарііа^^^ ші* і! аціональний університет …
Екологічний менеджмент: Європейський досвід і українські перспективи

М МАТКІВСЬКИЙ, В СЛУЧИК
URL: http://nato. pu. if. ua/journal/2009-2/2009-2-27. pdf (дата звернення …

Participation in professional societies – Technical Manager of the project “Air Quality Management in the Romanian-Ukrainian Cross-Border Region” HUSKROUA 1101 | 127 (2013-2015), funded by the European Union.

State budget topic “Development of nitrogen-containing anthraquinone derivatives with antibacterial properties” (rector’s report №681 dated 11.10.19), order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 10, 2019 № 530

Research interests – synthesis of organic intermediates and organic dyes, environmental problems of chemical production

E-mail: mykola.matkivskyi@pnu.edu.ua

tеl: (0342) 59-61-69

76008, Ivano-Frankivsk city, Halytska Street, 201 (building 5D) Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Faculty of natural sciences.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University