014.06 Середня освіта (хімія) Бакалавр

форма навчання – денна/заочна 

зарахування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з наступних предметів:(мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  100):

  • Хімія (коефіцієнт 0,4)
  • Українська мова  (коефіцієнт 0,3)
  • Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика (коефіцієнт 0,3)

Освітньо-професійна програма 014.06 Середня освіта (хімія)

Перший (бакалаврський) рівень на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста: коротка інструкція: переглянути

1. Перелік документів для вступу відкрити
2. Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування відкрити
3. Перелік конкурсних предметів відкрити
4. Вартість навчання відкрити
5. Програми вступних випробувань, творчих конкурсів відкрити
6. Розклад проведення вступних випробувань (оприлюднюється за три дні до початку прийому документів)Для участі у вступному випробуванні вступники допускаються за наявності документу, що посвідчує особу та ручки. відкрити
Інструкційні матеріали щодо проходження процедури складання вступних іспитів відкрити
Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні вступних іспитів до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) відкрити
7. Тестові запитання для вступу відкрити
8. Державне замовлення (бакалавр на основі молодшого спеціаліста, скорочений термін навчання) відкрити

 

 

Спеціальність – 014.06 “Середня освіта (Хімія)”  – (50 місць)

Денна форма навчання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг: 30 осіб

Вартість навчання (на рік): 15 470 грн.

Спеціалізація (освітня програма) Хімія, Екологія та Природознавство

Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі) Вчитель хімії, екології та природознавства

Заочна форма навчання

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг: 20 осіб

Вартість навчання (на рік): 10 660 грн.

Спеціалізація (освітня програма) Хімія, Екологія та Природознавство

Кваліфікація (відповідно до запису в дипломі) Вчитель хімії, екології та природознавства

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма формами навчання:

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім таких випадків:

  • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2;
  • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається: 02 липня
закінчується: о 18.00 годині 25 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями проводяться: до 11 липня
Прийом заяв та документів:
початок: 12 липня
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів: о 18.00 годині 20 липня
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання: о 18.00 годині 26 липня
Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється: не пізніше 01 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до: 18.00 години 06 серпня
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням: не пізніше 12.00 години 07 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 10 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти: не пізніше 18 серпня

 

Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно- гігієнічним нормам. Місця у гуртожитку вступникам надаються на підставі поданої заяви у Приймальну (відбіркову) комісію.

порядок-подання-електронної-заяви