Положення про кафедру

Положення про кафедру хімії середовища та хімічної освіти

 

Затверджено Вченою радою

Факультету природничих наук

протокол №4 від 26 грудня 2018 р.

 

положення про кафедру