Силабуси 014.15. Середня освіта (Природничі науки)

1. Філософія науки

2. Методологія методи наукових досліджень

3. Сучасні інформаційні технології в освіті

4. Актуальні проблеми педагогіки

5. Психологія середньої освіти

6. Іноземна мова за професійним спрямуванням

7. Фізика та методика її викладання в інтегрованому курсі

8. Хімія та методика її викладання в інтегрованому курсі

9. Біологія та методика її викладання в інтегрованому курсі

10. Сучасні інноваційні технології викладання природничих дисциплін

11. STEM-технології в освіті

12. Науково-педагогічна практика (виробнича)

13. Науково-дослідна практика, магістерська робота (проект)

14. Вибіркова дисципліна 1

14.1 Експериментальні та дослідницькі задачі в навчанні природничих дисциплін

14.2 Методологія фізичних досліджень

14.3 Інтеграційні процеси у природничій освіті

15. Вибіркова дисципліна 2

15.1 Охорона праці в галузі

15.2 Хімія землі і проблеми екології

15.3 Методична діяльність учителя

16. Вибіркова дисципліна 3

16.1 Педагогічна майстерність вчителя природничих дисциплін

16.2 Хімія природних сполук

16.3 Медійно-інформаційна грамотність вчителя природничих дисциплін

17. Вибіркова дисципліна 4

17.1 Лабораторний практикум з хімії

17.2 Аналітична хімія навколишнього середовища (АХНС)

18. Вибіркова дисципліна 5

18.1 Освіта для сталого розвитку

18.2 Токсикологічна хімія

18.3 Проектна діяльність в природничій освіті.

19. Вибіркова Дисципліна 6

19.1 Менеджмент в освіті

19.4 Фармацевтична хімія

19.5 Методика розв’язування задач у старшій школі

20. Вибіркова дисципліна 7

20.1 Стандартизація і сертифікація в освітньому процесі

20.2 Фізико хімічні процеси в природі

20.5 Медична хімія

 

Виробнича (педагогічна) практика 1 курс магістр Виробнича (педагогічна) практика 2 курс магістрЛабораторний практикум з неорганічного синтезуЛабораторний практикум з органічного синтезу Методика ВПД МВПД Б олог яМВПД ФізикаМеханіка та молекулярна фізикаССОСДіагностика навчальних досягненьПедагогіка вищої школиНД практика І ІІ курс магістрСтСертММНМетодична діяльністьЕкспериментальні та дослідницькі задачі в навчанні
природничих дисциплін