Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін 014.15. Середня освіта (Природничі науки)

 1. Силабус Фізичний практикум І частина
 2. Силабус Фізичний практикум ІІ частина
 3. Силабус_Астрофізика
 4. Силабус_Аналітична хімія навколишнього середовища (АХНС)
 5. Силабус_Біологія_людини
 6. Силабус_Біотичні_ системи
 7. Силабус_Ботаніка та екологія рослин
 8. Силабус_Виробнича (педагогічна) практика 1 курс магістр
 9. Силабус_Виробнича (педагогічна) практика 2 курс магістр
 10. Силабус_Загальнафізика. Електрика і магнетизм, оптика.
 11. Силабус_Загальна фізика. Квантова фізика
 12. Силабус_Загальна біологія
 13. Силабус_Зоологія та екологія тварин
 14. Силабус_Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
 15. Силабус_Лабораторний практикум з органічного синтезу
 16. Силабус_ЛП_Біологія
 17. Силабус_Методика ВПД
 18. Силабус_МВПД_Б_олог_я
 19. Силабус_МВПД_Фізика
 20. Силабус Медична хімія
 21. Силабус_Методологія_фіз_досліджень
 22. Силабус_Механіка та молекулярна фізика
 23. Силабус_Охорона твар і росл
 24. Силабус_Природознавство
 25. Силабус_ССОС
 26. Силабус_Фармацевтична_хімія
 27. Силабус_Фізичні методи діагностики
 28. Силабус_Хімія землі_
 29. Силабус_Х_м_я природних сполук
 30. Силабус_Діагностика_навчальних_досягнень
 31. Силабус_Методологія_методи_педагогічних_досліджень
 32. Силабус Охорона праці
 33. Силабус_Педагогіка вищої школи
 34. Силабус_Сучасні_інноваційні_технології
 35. Силабус_Сучасні_інформаційні_технології_вгалузі
 36. Силабус Теоретико-методичні засади застосування хімічного експерименту (ТМЗЗХЕ)
 37. Силабус_Токсикологічна_хімія
 38. Силабус__НД _практика_І_ІІ_курс_магістр
 39. СИЛАБУС СтСерт
 40. СИЛАБУС ММНД
 41. СИЛАБУС 2022_Фізико_хімічні
 42. Силабус_Методична_діяльність
 43. СИЛАБУС 2022_Освіта для сталого розвитку
 44. Силабус фармацевтична хімія
 45. Силабус Методика розв’язування задач у старшій школі
 46. Силабус Експериментальні та дослідницькі задачі в навчанні
  природничих дисциплін