Захист дипломних робіт студентів майбутніх вчителів хімії – це не просто підсумок
багаторічної навчальної діяльності, але й важливий крок на шляху до професійного
становлення. Цей етап визначає готовність наших студентів до викладацької діяльності,
демонструє їхню компетентність, знання та здатність застосовувати на практиці
теоретичні засади педагогіки, реалізовувати основні завдання Нової української школи.
Дипломні роботи студентів відображали їх індивідуальний підхід до вирішення певних
педагогічних проблем, інноваційні методи та засоби навчання, які вони планували
застосовувати у своїй майбутній професійній діяльності. Під час захисту студенти
впевнено представляли результати свого дослідження, аргументували свої висновки та
пропозиції, відповідати на запитання комісії. Публічний захист робіт показав не лише
глибокого знання матеріалу, але й навички ораторського мистецтва, вміння взаємодіяти
з аудиторією, швидко і адекватно реагувати на зауваження та коментарі. Оцінки, які
отримали студенти за захист дипломної роботи є свідченням високого рівня підготовки
майбутнього вчителя, їх професійної зрілості та готовності до викладацької діяльності,
до нових викликів та звершень у Новій українській школі