Силабуси 014.06 Середня освіта (Хімія)

 1. Українська мова (за проф спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Філософія
 5. Іноземна мова (перша)
 6. Вступ до спеціальності
 7.  Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 8. Вища математика
 9.  Фізика
 10. Комп’ютерні та інформаційні технології в хімії
 11. Екологія
 12. Загальна хімія та неорганічна
 13. Аналітична хімія
 14. Іноземна мова (англійська)
 15.  Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням)(О.П.2020р.)
 16. Органічна хімія
 17. Хімічна екологія
 18. Шкільний курс природознавства (географія)(О.П.2020р.)
 19.  Шкільний курс природознавства (біологія)(О.П.2020р.)
 20.  Шкільний курс природознавства(астрономія)(О.П.2020р.)
 21.  Концепції сучасного природознавства (О.П.2020р.)
 22.  Техніка шкільного демонстраційного експерименту
 23.  Психологія
 24.  Педагогіка(О.П.2020р.)
 25. Шкільний курс хімії та екології
 26. Основи наук пед досліджень
 27.  Фізична та колоїдна хімія
 28. Фізична та колоїдна хімія (ІІ частина)
 29.  Методика розв’язування задач
 30.  Позакласна робота з хімії екології природознавства
 31.  Методика викладання хімії екології та природознавства
 32.   Сучасні освітні технології
 33.   Хімічна екологічна освіта для СР (О.П.2020р.)
 34.  Методична діяльність учителя хімії, екології та природознавства
 35.  Основи хімічної та екологічної безпеки (О.П.2020р.)
 36. Основи медичних знань
 37. Фізичне виховання
 38. Політологія (О.П. 2020р.)
 39. Виробнича практика
 40.  Навчальна (ознайомлювальна) практика
 41. Навчальна (лабораторно хімічна) практика
 42. Навчальна (педагогічна) практика
 43. Вибіркові дисципліни
 44.  Природоохоронне законодавство та екологічне право 
 45.  Історія хімії
 46. Методи контролю та моніторингу довкілля
 47.  Стандартизація і сертифікація
 48.  Хімічні процеси в природі
 49.  Методи органічного синтезу
 50.  Біоорганічна хімія
 51.  STEM-освіта
 52.  Харчова хімія
 53.  Хімія гетероциклічних сполук
 54.  Хімія атмосфери
 55.  Основи хімічної технології
 56.  Біологічно активні сполуки
 57.  Лабораторний практикум з органічного синтезу
 58.  Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
 59.  Хімія природних сполук
 60.  Олімпіадні задачі з хімії
 61.  Сировинні ресурси хімічної промисловості
 62. Хімія високомолекулярних сполук
 63.  Хімія навколишнього середовища
 64.  Основи хімічної та екотоксикології
 65.  Статистичні методи в хімії та екології
 66.  Вплив хімічно небезпечних речовин на довкілля
 67.  Механізми органічних реакцій
 68.  Хімія лікарських препаратів
 69. Аналітична хімія навколишнього середовища