Силабуси 014.06 Середня освіта (Хімія)

1_Українська_мова_(за_проф_спрямуванням)

2_Історія України

3_Історія української культури

4_Філософія

5_Політологія

6_ Безпека_життєдіяльності_та_цивільний_захист

7_Основи_медичних_знань

8_Фізичне_виховання

9_Вища_математика

10_Фізика

11_Іноземна мова (перша)

12_Іноземна мова (англійська)

13_Сучасні_інформаційні_технології

14_Екологія

15_Загальна_хімія

15_Загальна_хімія

16_Неорганічна_хімія

17_Аналітична_хімія

18_Радіохімія_та _радіоекологія

19_Органічна_хімія

20_Хімічна_екологія

21_Шкільний_курс_природознавства_(географія)

22_Шкільний_курс_природознавства (біологія)

23_Шкільний_курс_природознавства(астрономія)

24_Концепції_сучасного_природознавства

25_Силабус_Техніка_дем_експерименту

26_Психологія

27_Педагогіка

28_Шкільний_курс_хімії_та_екології

29_Силабус_Основи_наук_пед_досліджень

30_Фізична_та_ колоїдна_хімія

31_Методика розв”язування задач

32_Позакласна_робота_з_хімії_екології_природознавства

33_Методика_викладання_хімії_екології_та_природознавства

34_Силабус_Суч_освітні_технології

35_Силабус_Хімічна_екологічна_освіта_для_СР

36_Методична_діяльність_учителя_хімії_екології_та_природознавства

37_Основи_хімічної_та_екологічної_безпеки

40_Навчальна _практика

41_Виробнича_практика

42_Природоохоронне_законодавство_та_екологічне_право

43_Правознавство

44_Історія_хімії

45_Стандартизація_і_сертифікація

46_Сучасні_енергетичні_проблеми_людства

47_Релігієзнавство

48_Кристалохімія

49_Хімічні_процеси_в_природі

50_Методи_органічного_синтезу

51_Лаб_практикум_з_органічного_синтезу

52_Біоорганічна_хімія

53_STEM-освіта

54_Харчова хімія

55_Хімія_гетероциклічних_сполук

56_Хімія_атмосфери

57_Основи_хімічної_технології

58_ Координаційна_хімія

59_Охорона_та_раціональне_використання_природних_ресурсів

60_Біологічно_активні_сполуки

61_Лабораторний_практикум_з_неорганічного синтезу

62_Хімія_природних_сполук

63_Олімпіадні_задачі_з_ хімії

64_Хімія_високомолекулярних_сполук

65_Хімія_навколишнього_середовища

66_Екохімічні_технології

67_Основи_хімічної_та_екотоксикології

68_Статистичні_методи_в_хімії_та_екології

69_Вплив_хімічно_небезпечних_речовин_на_довкілля

70_Силабус_Екологія_Рослин

71_Практикум_з_біоекології

72_Екологія тварин

73_Механізми_органічних_реакцій

74_Екологія людини

75_Хімія лікарських препаратів

76_Методи_контролю_та_моніторингу_довкілля

77_Сировинні_ресурси_хімічної_промисловості

78 Медійно-інформаційна грамотність вчителя природничих дисциплін