ЛАБОРАТОРІЇ

Положення про навчальні лабораторії кафедри хімії середовища та хімічної освіти

Положення про склад зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорівикористання прекурсорів

До послуг студентів мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізований клас з персональними комп’ютерами і інтернет-мережею та навчально дослідницькі лабораторії:

  • лабораторія неорганічної та фізичної хімії  №710;
  • лабораторія аналітичної хімії та хімії довкілля №712;
  • лабораторія біоорганічної хімії та органічного синтезу №703;
  • лабораторія методики викладання хімії і техніки хімічного експерименту №722.

Навчальні лабораторії кафедри кафедри хімії середовища та хімічної освіти – підрозділ, який забезпечує студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплектованими сучасним лабораторним обладнанням, а саме притяжною і витяжною вентиляцією, приладами, лабораторним обладнанням, хімічними реактивами та хімічним посудом методичною та довідковою літературою для виконання на високому навчально-методичному рівні лабораторних та лабораторно-практичних занять,  лабораторно-практичних занять, для виконання курсових та дипломних робіт студентів, наукових робіт студентів, експериментальної частини робіт студентських проблемних груп.

В лабораторіях №710,  №712, №703 проводяться лабораторні та лабораторно-практичні заняття з дисциплін згідно діючих навчальних планів напрямків підготовки:

014-«Середня освіта (Хімія)»; 014-«Середня освіта (Природничі науки)»; 6.040101–«Хімія*»; 6.040102–«Біологія*», 6.040104- «Географія*», 6.040106-«Екологія», 6.090101-«Агрономія», 6.090103-«Лісове та садово-паркове господарство», 091-«Біологія», 101-«Екологія», 102- «Хімія», 103- «Науки про землю», 106-«Географія», 201-«Агрономія», 205-«Лісове господарство», 014-«Середня освіта (Біологія)», 014-«Середня освіта (Географія)».

В лабораторії №722 виконуються  роботи за проектом «Впровадження технологій мобільного навчання та доповненої реальності під час вивчення хімії в закладах середньої освіти», та на високому навчально-методичному рівні викладаються такі дисципліни: «Сучасні освітні технології в хімії», «Методика викладання хімії», «Методика розв’язування задач з хімії», «Техніка демонстраційного експерименту».