Базюк Лілія Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Базюк Лілія Володимирівна, народилася 30 листопада 1980 року в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 2003 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Хімія».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теплофізичні властивості нано- та мікророзмірних вуглецевих волокон отриманих за хемо-механо-активаційною технологією» на спеціалізованій вченій раді Д 20.051.06 при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.24 – фізика колоїдних систем.

Google Scholar Liliia Baziuk

НАЗВА ПОСИЛАННЯ РІК
Теплофізичні властивости металів та стопів: залежність зміни ентальпії від температури та радіусу атомів

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, НВ Мещерякова
Фізика і хімія твердого тіла, 197-207
6 2011
Вплив параметрів розподілу вуглецевих волокон на фізико-механічні властивості композитного матеріалу на основі політетрафторетилену

ГО Сіренко, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 9 (4), 909-915
6 2008
Вплив суміжних поверхонь на антифрикційні властивості композиційних полімерних мета ріалів: Карбопластики за ХМА-технологією

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 6 (4), 692-701
6 2005
Утворення та властивості поверхневих плівок під час фрикційного контакту пари полімерний композит–метал

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ЛВ Базюк
Матеріали ХІІ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та …
5 2009
Залежність показників фізико-механічних властивостей композитного матеріалу на основі політетрафторетилену від параметрів розподілу вуглецевих волокон

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ОВ Шийчук
Фізика і хімія твердого тіла 8 (3), 601-609
5 2007
Залежність теплофізичних властивостей від температури для багатокомпонентної композиції на основі ароматичного поліаміду

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ВП Свідерський, СМ Тараненко
5 2005
Теплофізичні властивості металів та стопів: 2. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури та радіусу атомів

ЛВ Базюк, ГО Сіренко
Фізика і хімія твердого тіла, 1026-1038
4 2011
Антифрикційні властивості термостійких полімерів та їх сумішей в умовах надграничних та граничних навантажень під час тертя з обмеженим мащенням

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ОВ Кузишин, ВП Свідерський
ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ОВ Кузишин, ВП Свідерський//Фізика і хімія твердого …
4 2010
Теплофізичні властивості композиційних матеріалів на основі ароматичного полііміду, наповнених графітами

ГО Сіренко, ВП Свідерський, ЛВ Базюк
4 2005
Залежність антифрикційних властивостей карбопластиків з орієнтованими волокнами від температури суміжної поверхні пари тертя

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ОС Дробот
Фізика і хімія твердого тіла 10 (4), 929-934
3 2009
Залежність фізико-механічних властивостей композитного матеріалу від параметрів розподілу волокон за довжинами

ГО Сіренко, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 9 (4), 909-915
3 2008
Вплив параметрів графітів на зносостійкість композиційних матеріалів на основі ароматичного поліаміду

ГО Сіренко, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 8 (2), 397-404
3 2007
Зв’язок теплофізичних та антифрикційних властивостей композиційних матеріалів з концентрацією багатокомпонентних наповнювачів

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ВП Свідерський
3 2006
Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів

ЛВ Базюк, ГО Сіренко
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2 2012
Теплофізичні властивости металів та стопів. 2. Залежність коефіцієнта теплопровідности від температури та радіусу атомів

ЛВ Базюк, ГО Сіренко, НІ Бертолон
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2 2011
Оптимізація полімерного композиту, наповненого сферичними та еліпсоїдними частинками, за теоретичним критерієм узгодження пружних та пластичних властивостей

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, АФ Будник, СП Шаповалов
Фізика і хімія твердого тіла, 727-747
2 2011
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ОВ Шийчук
Серія Хімія, VI 36
2 2008
Вплив концентрації вуглецевого, базальтового волокон і графіту на теплопровідність та зношування композиційного матеріалу на основі ароматичного поліаміду

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ВП Свідерський, СМ Тараненко
2 2006
Використання 3D-зображень молекул під час вивчення хімічних дисциплін

ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛВ Базюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1 2017
Методи визначення ентальпії металів та стопів (огляд)

ЛВ Базюк, НВ Мещерякова
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2011
Катéдра чи кáфедра?

ГО Сіренко, БМ Гуцуляк, ЛВ Базюк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2009
Вплив типу і форми наповнювачів на теплофізичні властивості композитів на основі політетрафторетилену і ароматичного поліаміду

ЛВ Базюк, ВП Свідерський
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефанника
1 2008
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ТЕМ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Л Мідак, Ю Пахомов, О Кузишин, Л Базюк, Х Буждиган
Освітні обрії 49 (2), 25-30
2019
Фізична хемія. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): Теплофізичні властивости термодинамічних систем. 2. Теплопровідність

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, НІ Бертолон
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Тепло-і масообмін у хемічній технольоґії»

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ЛМ Солтис
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фармацевтична хемія та фармаколоґія»

ГО Сіренко, МА Мазепа, ЛВ Базюк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2011
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Хемія неорґанічних волокон»

ГО Сіренко, ЛВ Базюк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2011
Тепло-і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція.«Теплові та холодникові устави: ІІ. Холодникові устави»

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ЯІ Артус
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2011
Тепло-і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція 1. Вступ. Загальні означення

ЛВ Базюк, ГО Сіренко
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ІВ Мазепа, МП Матківський
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Фізична хемія: 1. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): 1. Фізична хемія як наука і предмет

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛВ Базюк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Фізична хемія: 1. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): 5. Теоретичні основи та прикладні аспекти теплоємности

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ОВ Кузишин
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Вплив параметрів розподілу вуглецевих волокон на фізико-механічні властивості композитного матеріалу на основі політетрафторетилену

ЛВ Базюк, ГО Сіренко, ОВ Шийчук
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Лілія Мідак

І Кравець, Л Базюк, Х Буждиган
ББК 74.58 я43 П 84, 327

Наукові інтереси:

– теплофізичні властивості антифрикційних композитних полімерних матеріалів; хемотрибологія; математичні методи планування та аналізу експерименту;

− аналітичний контроль об’єктів навколишнього середовища; аналіз якості природних вод та ґрунтів;

− сучасні освітні технології навчання; цифрові інструменти навчання; доповнена та віртуальна реальність в освіті.

 

Участь в професійних товариствах – член громадської організації «Майстерня освітніх інновацій LiCo»

 

Професійна діяльність: курси «Кристалохімія», «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Аналітична хімія навколишнього середовища», «Хімія навколишнього середовища», «Хімія високомолекулярних сполук», «Хімічні процеси в природі», «Координаційна хімія».