Борик Віктор Васильович

кандидат хімічних наук,

доцент

Orcid

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 11 лютого 1976 р. в м. Жидачів Львівської області. У 1998 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, отримавши диплом спеціаліста „Фізик. Викладач”.

З 1998 року розпочав трудову діяльність на посаді вихователя в Угорницькій обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки.

З 2000 по 2003 роки навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (без відриву від виробництва). В 2010 році успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата хімічних наук.

В 2002 році обійняв посаду інженера-патентознавця Фізико-хімічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Викладацьку роботу розпочав в 2004 р. на посаді асистента викладача курсу “Інформаційні технології” за сумісництвом кафедри теоретичної та експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На кафедрі безпеки життєдіяльності працює (з перервою) від часу заснування кафедри (2012 р.).

В 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Є співавтором трьох навчально-методичних посібників,  співавтором однієї монографії, понад 20 публікацій в фахових наукових журналах, брав участь у ряді міжнародних наукових конференціях.

Переможець конкурсу Івано-Франківської обласної державної адміністрації «Творчість Прикарпаття – 2013» у номінації «Кращий молодий винахідник».

У березні 2014 р. пройшов курси підвищення кваліфікації викладачів дисципліни «Охорона праці» ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України», м. Київ.

Зараз продовжує науково-дослідницьку та педагогічну діяльність та наукового співробітника на громадських засадах Фізико-хімічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Підручники, навчальні посібники.

 1. Цивільний захист: Навчально-методичний посібник. / [Укладачі: В.І. Кошель, Г.Ю. Юрах, Р.Є. Грушевський, В.В. Борик] – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 185 с.
 2. Борик В.В. Автоматизація прогнозування обстановки в зонах хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища при вивченні дисципліни «Цивільний захист»:  Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015, 60 с.
 3. Борик В.В. Інформаційні технології в розрахунках параметрів під час гідродинамічних аваріях у викладанні курсу «Безпека життєдіяльності і цивільний захист»: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015, 40 с.

Статті.

 1. В.В. Борик, В.М. Бойчук Кристалохімія точкових дефектів і фізико-хімічні властивості твердих розчинів PbTe-MnTe  // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 741-747.
 2. Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.В. Туровська, В.В. Борик Дефектна підсистема та кристалохімічні механізми утворення твердих розчинів PbTe-CrTe // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – T. 10, № 2. – С. 371-376.
 3. Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, В.В. Борик, Р.Я. Михайльонка, І.П. Яремій, Ц.А. Криськов Технологічні аспекти синтезу термоелектричного плюмбум телуриду  // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – T. 10, № 4. – С. 752-756.
 4. Д.М. Фреик, Л.В. Туровская, Л.И. Межиловская, В.В. Борык Кристаллохимический механизм легирования кристаллов PbTe примесями Ga, In, Tl // Химия и химическая технология – 2010. – T. 53, №. 12. – С. 40-43.
 5. Туровська Л.В., Бойчук В.М., Борик В.В. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 358-369.
 6. Дзумедзей Р.О., Борик В.В. Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи «Сонячний колектор-термоелектричний генератор» // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – Т. 14, №3. – С. 659-661.
 7. Дзумедзей Р.О., Никируй Л.І., Борик В.В., Бандура Ю.В., Гевак Т.П. Термоелектрична ефективність твердих розчинів PbTe1-xSeу широкому температурному інтервалі 300-800 К // Фізика і хімія твердого тіла – 2014. – Т. 15, №1. – С. 54-57.
 8. Борик В.В. Проґнозування площі можливого хімічного забруднення з використанням середовища VisualBasicApplication // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Серія Хімія. Випуск XIX – 2015. –С. 100-102.
 9. Борик В.В. Автоматизація розрахунків площ можливого і ширини прогнозованого хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища // Фізика і хімія твердого тіла – 2015. – Т. 16, №3. – С. 606-609.
 10. Борик В.В., Дзумедзей Р.О., Межиловська Л.Й., Матеїк Г.Д. Визначення висоти і швидкості хвилі прориву при гідродинамічних аваріях з використанням середовища VBA в цивільному захисті // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – №4. – С. 157-159.

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти