НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Методичні рекомендації – Педагогічна практика

 

2019-2020 н.р.

 

2018-2019 н.р.

Розподіл студентів ІV курс (денне відділення) на захист педагогічної практики 2019

nakaz_praktika_magistry_zaochna forma navchanny2019_pdf

nakaz_praktika_bakalavr_zaochna forma navchanny_2019  pdf

praktika_bakalavry_kcece2019

praktika_magistry_kcece2019

Педагогічна практика у базових закладах є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.   

Її  безперервність та послідовність впродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім педагогам відповідного   освітньо-кваліфікаційного   рівня – «бакалавр», «магістр»- здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань і умінь.

Ефективність педагогічної практики залежить від дотримання таких умов: теоретична обгрунтованість системи підготовки студентів до практики, її навчальний і виховний характер, комплексний підхід до визначення завдань, змісту, форм і методів організації та проведення практики, забезпечення наступності та системності на різних етапах її проведення.

Основною метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами професійної діяльності; формування професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу; виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення.