Навчальні дисциліни

Навчальні дисципліни 014.15. Середня освіта (Природничі науки)

 1. Фізичний практикум І частина
 2. Фізичний практикум ІІ частина
 3. Астрофізика
 4. Аналітична хімія навколишнього середовища (АХНС)
 5. Біологія_людини
 6. Біотичні_ системи
 7. Ботаніка та екологія рослин
 8. Загальнафізика. Електрика і магнетизм, оптика.
 9. Загальна фізика. Квантова фізика
 10. Загальна біологія
 11. Зоологія та екологія тварин
 12. Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
 13. Лабораторний практикум з органічного синтезу
 14. ЛП_Біологія
 15. Методика ВПД
 16. МВПД_Б_олог_я
 17. МВПД_Фізика
 18. Медична х_м_я
 19. Методологія_фіз_досліджень
 20. Механіка та молекулярна фізика
 21. Охорона твар і росл
 22. Природознавство
 23. ССОС
 24. Фармацевтична_хімія
 25. Фізичні методи діагностики
 26. Хімія землі_
 27. Хімія природних сполук
 28. Діагностика_навчальних_досягнень
 29. Методологія_методи_педагогічних_досліджень
 30. Охорона праці
 31. Педагогіка вищої школи
 32. Сучасні_інноваційні_технології
 33. Сучасні_інформаційні_технології_вгалузі
 34. Теоретико-методичні засади застосування хімічного експерименту (ТМЗЗХЕ)
 35. Токсикологічна_хімія