Навчальні дисципліни 014.06 Середня освіта (Хімія)

Українська_мова_(за_професійним_спрямуванням)
Історія_України
Історія української культури
Філософія
Фізична культура
Політологія
Безпека_життєдіяльності
Екологія
Шкільний_курс_хімії
Правознавство
Позакласна робота з хімії
Релігієзнавство
Вища_математика
Фізика
Іноземна мова (перша) англійська
Іноземна_мова(перша)_німецька
Сучасні_інформаційні_технології
Концепції сучасного природознавства
Психологія
Педагогіка
Основи хімічної безпеки
Загальна хімія
Історія_хімії
Неорганічна хімія
Аналітична_хімія
Основи_хемоінформатики
Органічна_хімія
Кристалохімія
Фізична_хімія
Хімія_ВМС
Колоїдна_хімія
Сучасні_освітні_технології
Методика викладання хімії, екології, природознавства
Основи_хімічної_технології
Іноземна мова (англійська)
Навчальна _практика
Педагогічна _практика
Основи_медичних_знань
Радіохімія
Географія
Астрономія
Механізми органічних реакцій
Стандартизація і сертифікація
Статистичні_методи_в_хімії
Екохімія
Лабораторний практикум з органічного синтезу
Методика розв”язування задач з хімії
Фізіологія_та_біохімія_рослин
Хімічні процеси в природі
Методи органічного синтезу
Біоорганічна хімія
Харчова хімія
Хімія гетероциклічних_сполук
Хімія навколишнього середовища
Хімія атмосфери
Координаційна хімія
Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
Техніка_демонстраційного_експеременту
Біологія людини
Хімія лікарських препаратів
Хімія неорганічних продуктів
Біонеорганічна_хімія
Основи_хімічної_токсикології
Біологічноактивні сполуки
Хімія_природних _сполук
Екохімічні технології