ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни вільного вибору студента

Каталог

Вибіркових курсів

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Кафедри хімії середовища та хімічної освіти

Факультету природничих наук

Положення _ дисципліни вільного вибору

Наказ_271 від 24.06.2016

Заява_дисципліни вільного вибору

      (згідно навчального плану)

 1. Хімія Землі і проблеми екології
 2. Сучасні системи органічного світу (ССОС)
 3. Методологія фізичних досліджень
 4. Теоретико-методичні засади застосування хімічного експерименту(ТМЗЗХЕ)
 5. Біотичні системи
 6. Фізичні методи діагностики властивостей матеріалів
 7. Аналітична хімія навколишнього середовища(АХНС)
 8. Ботаніка та екологія рослин
 9. Загальна фізика. Механіка та молекулярна фізика
 10. Лабораторний практикум з органічного синтезу
 11. Природознавство
 12. Фізичний практикум І частина
 13. Фізичний практикум ІІ частина
 14. Фармацевтична_хімія
 15. Зоологія та екологія тварин
 16. Загальна фізика.Електрика і магнетизм. Оптика.
 17. Лабораторний практикум з неорганічного синтезу
 18. Лабораторний практикум з біології
 19. Токсикологічна хімія
 20. Силабус_МВПД_Б_олог_я
 21. Біологія людини
 22. Загальна фізика._Квантова фізика
 23. Медична хімія