на перший курс, на основі атестата про ПЗСО

014.06 Середня освіта (хімія) Бакалавр

 

форма навчання – денна/заочна

зарахування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти здійснюється за результатами ЗНО з наступних предметів:(мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі  100):

  • Хімія (коефіцієнт 0,4)
  • Українська мова  (коефіцієнт 0,3)
  • Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика (коефіцієнт 0,3)

Вартість навчання студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” денної та заочної форм навчання за освітнім ступенем “Бакалавр” на 2020-2021 н.р.

Вартість навчання 

Освітньо-професійна програма 014.06 Середня освіта (хімія)

Вступ на перший курс (після 11 класу, ОР бакалавра, на основі атестату ПЗСО)