ПРАКТИКА

Педагогічна практика – методичні рекомендації оформлення матеріалів практики.2020-2021н.р.

  1. Виробнича (педагогічна) практика 1 курс магістр
  2. Виробнича (педагогічна) практика 2 курс магістр

2020-2021 н.р.

 

2019-2020 н.р.

Розпорядження (заочна форма)2019/2020н.р.- 2 курс

Розпорядження, Наказ (денна форма)2019/2020н.р.- 2 курс

Розпорядження, Наказ (денна форма) 2019/2020н.р. – 1 курс

Розпорядження (заочна форма) 2019/2020н.р.– 1 курс

2018-2019 н.р.

Розподіл студентів ІV курс (денне відділення) на захист педагогічної практики 2019

nakaz_praktika_magistry_zaochna forma navchanny2019_pdf

nakaz_praktika_bakalavr_zaochna forma navchanny_2019  pdf

praktika_bakalavry_kcece2019

praktika_magistry_kcece2019

Педагогічна практика у базових закладах є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Її  безперервність та послідовність впродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім педагогам відповідного   освітньо-кваліфікаційного   рівня – «бакалавр», «магістр»- здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань і умінь.

Ефективність педагогічної практики залежить від дотримання таких умов: теоретична обгрунтованість системи підготовки студентів до практики, її навчальний і виховний характер, комплексний підхід до визначення завдань, змісту, форм і методів організації та проведення практики, забезпечення наступності та системності на різних етапах її проведення.

Основною метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами професійної діяльності; формування професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу; виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення.