Студентські проблемні групи

«Розробка науково-теоретичних основ синтезу нових нітрогеновмісних похідних 9,10-антрахінону, як потенційних біологічно-активних сполук та барвників».

Науковий керівник – завідуюча кафедрою хімії середовища та хімічної освіти к.х.н., доцент Т.М. Тарас

Основні завдання діяльності проблемної групи: дослідження умов перебігу реакції діазотування та азосполучення амінопохідних 9,10-антрахінону, що дозволить синтезувати сполуки з біологічною активністю, які можуть бути потенційними лікарськими препаратами. Конструювання нових речовин із антибактеріальними властивостями, відпрацювання методики їх синтезу, розробка лабораторного регламенту, експериментальні дослідження біологічної активності одержаних сполук та створення дослідного зразка найбільш перспективної сполуки.

Список студентів – членів студентської проблемної групи:

 1. Сірадчук (Пташник) Юлія
 2. Цикаляк Ірина
 3. Рудик Лілія
 4. Храбатин Юлія

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення Природничих дисциплін у закладах середньої та вищої освіти»

Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент Мідак Л.Я.

Основні завдання діяльності проблемної групи: аналіз сучасних інноваційних методик навчання природничих дисциплін; розробка інноваційних методик використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в навчальному процесі; формування готовності та методична підготовка студентів спеціальностей «Середня освіта (хімія)» та «Середня освіта (природничі науки)» до використання ІКТ в навчальному процесі; створення мобільних додатків та посібників з доповненою реальністю для використання під час вивчення природничих дисциплін в закладах середньої та вищої освіти.

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення Природничих дисциплін у закладах середньої та вищої освіти»

Список студентів – членів студентської проблемної групи:

 1. Костюк Тетяна
 2. Кравець Надія
 3. Дзявроник Марія
 4. Малісевич Наталія
 5. Ковальська Юліана
 6. Іванищак Христина
 7. Бойко (Осадчук) Надія
 8. Зублевич Богдана
 9. Дурунда Іванка
 10. Зорійчук Дмитро
 11. Берладинюк Христина
 12. Говзан Юлія
 13. Фурманюк Ірина
 14. Мартинюк Марія
 15. Микитюк Лілія
 16. Вінтоняк Оксана

Дипломом ІІ ступеня нагороджені наші магістранти Христина Берладинюк та Дмитро Зорійчук за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

«Аналітичний контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів»

Наукові керівники:

кандидат хімічних наук, доцент Мідак Л.Я.

кандидат фізико-математичних наук Кузишин О.В.

Основні завдання діяльності проблемної групи: аналіз сучасних методів фальсифікації й ошукування споживача на ринку харчової та косметичної продукції; опис механізмів взаємодії організму та ксенобіотиків; шляхів та маршрутів поширення токсикантів в організмі; лабораторні дослідження харчових продуктів та косметичних засобів на відповідність ДСТУ та ТУ.

Список студентів – членів студентської проблемної групи:

 1. Івасюк Христина (староста)
 2. Сітко Мар’яна
 3. Грималюк Володимир
 4. Семон Наталія
 5. Гринюк Оксана
 6. Возняк Катерина
 7. Левицька Вікторія
 8. Плингеу Богдана
 9. Морощук Олександра
 10. Галіпчак Христина