Тематика бакалаврських робіт 2020-2021 н.р.

2020-2021 н.р.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № від  р.

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № від  р.

Тематика курсових робіт

на 2020/2021 н. р.

для студентів ІV  курсу  ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»   

п/п П.І.П.студента Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
1. Ковальчук С.А. Кузишин О.В. Організація системного вивчення шкільного курсу хімії у 8 класі (тема Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів)
2. Лесів Ю.М. Базюк Л.В. Методична підготовка студентів спеціальності «Середня освіта (Хімія)» в процесі вивчення курсу «Колоїдна хімія»