ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

2019-2020 н.р.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р.

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № 2  від 03 жовтня 2019 р.

Тематика курсових робіт

на 2019/2020 н. р.

для студентів ІІІ  курсу  ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»   

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
1. Ковальчук С.А. Кузишин О.В. Організація системного вивчення шкільного курсу хімії у 8 класі (тема Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів)
2. Лесів Ю.М. Базюк Л.В. Методична підготовка студентів спеціальності «Середня освіта (Хімія)» в процесі вивчення курсу «Колоїдна хімія»

 

Тематика бакалаврських робіт на 2019/2020 н. р.

для студентів ІІ курсу  ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
заочна форма навчання (скорочений термін)
1.

 

Дербак Тетяна Базюк Л.В. Хімічний експеримент як засіб навчання
2. Івасюк Вікторія Кузишин О.В. Тестовий контроль, як об’єктивний методичний інструментарій під час в вивчення дисципліни «Аналітична хімія»
3. Клебан Андріана Мідак Л.Я. Організація системного вивчення курсу «Основи хімічної токсикології» у закладах вищої освіти

2018/2019н.р.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 18 вересня 2018 р. 

                                                                                   

Затверджено на засіданні Вченої ради   

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 18 жовтня 2018 р.

Тематика курсових робіт на 2018/2019н.р.

для студентів ІV курсу

заспеціальністю«Хімія»

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи

денна форма навчання

1. Данчук Яна Матківський М.П. Компетентнісні задачі з хімії
2. Дурунда Іванна Мідак Л.Я. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту
3. Зорійчук Дмитро Мідак Л.Я. Сучасні тренди в хімічній освіті
4. Зублевич Богдана Кузишин О.В. Використання мультимедійних технологій на уроках хімії у 8 класі
5. Івасюк Христина Мідак Л.Я. Показники якості та методи аналізу чорного чаю
6. Осадчук Надія Кузишин О.В. Прикладні аспекти хімії запахів: ефірні олії
7. Бочкор Аліна Луцась А.В. Створення навчально-методичних мультимедійних матеріалів для проведення лекційних занять з Екологічної хімії
8. Перекліта Юлія Луцась А.В. Створення навчально-методичних матеріалів для проведення практичних і лабораторних занять з Екологічної хімії
9. Куротчин Марія Матківський М.П. Кислотно-основні властивості 4-бромо-1-діазоніо-9,10-антрахінон-2-сульфонової кислоти
10. Цикалюк Ірина Матківський М.П. Синтез триазенів на основі бромамінової кислоти
11. Чуловська Ірина Матківський М.П. Синтез діазосполук α-аміноантрахінону та їх аналітичне визначення
12. Фурманюк Ірина Мідак Л.Я. Показники якості та методи аналізу фруктових соків
13. Пташник Юлія Тарас Т.М. Синтез та властивості похідних 9,10-антрахінону
14. Бідочка Богдана Базюк Л.В. Кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах
15. Возняк Катерина Базюк Л.В. Навчально-методичні матеріали для організації навчання за дистанційними технологіями

заочна форма навчання

1. Буртик М. Мідак Л.Я. Використання технологій доповненої реальності під час вивчення органічної хімії в закладах середньої освіти
2. Василюк Галина Мідак Л.Я. Використання технологій мобільного навчання на уроках хімії у 8 класі
3. Лучко Наталія Матківський М.П. Аналіз рослинного матеріалу та мінеральних добрив в агрохімічних дослідженнях
4. Голошівська Галина Кузишин О.В. Прикладні аспекти фармацевтичної хімії: тестові завдання
5. Паливода Г. Тарас Т.М. Білки. Підбір даних для створення методичного курсу «Біоорганічна хімія»
6. Швед Ірина Матківський М.П. Особливості інноваційної діяльності в «малокомпетентній» школі
7. Лещук Наталія Базюк Л.В. Прикладні аспекти медичної хімії: термодинаміка біологічних систем
8. Голіней Марія Лучкевич Є.Р. Визначення сполук плюмбуму в об’єктах довкілля
9. Воробець Христина Лучкевич Є.Р. Механізм реакцій нуклеофільного аліфатичного заміщення
10. Сорохманюк С. Мідак Л.Я. Навчально-методичні матеріали для організації навчання за дистанційними технологіями (курс «Основи хімічної токсикології»)