ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол №8  від 03 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол №  від  жовтня 2020 р.

 

Тематика бакалаврських робіт

на 2020/2021 н. р.

для студентів ІV курсу ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»  

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
1. Ковальчук С.А. Кузишин О.В. Організація системного вивчення шкільного курсу хімії у 8 класі (тема Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів)
2. Лесів Ю.М. Базюк Л.В. Методична підготовка студентів спеціальності «Середня освіта (Хімія)» в процесі вивчення курсу «Колоїдна хімія»

 

Тематика бакалаврських робіт на 2020/2021 н. р.

для студентів ІІ курсу ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
заочна форма навчання (скорочений термін)
1. Зубків С.П. Луцась А.В. Інтегровані уроки як засіб підвищення пізнавального інтересу учнів до предметів природничого спрямування
2. Кравчун В.С. Базюк Л.В. Формування основних понять під час вивчення дисципліни «Координаційна хімія» у закладах вищої освіти
3. Шовгенюк М.І. Базюк Л.В. Використання ігрових методів навчання на уроках хімії

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 18 вересня 2018 р.

Тематика бакалаврських робіт на 2018/2019 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю «Хімія»

денна форма навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1. Данчук Яна Матківський М.П. Ситуаційні та компетентнісні задачі з хімії як компонент практико-орієнтованого навчання.
2. Дурунда Іванна Мідак Л.Я. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту
3. Зорійчук Дмитро Мідак Л.Я. Сучасні тренди в хімічній освіті
4. Зублевич Богдана Кузишин О.В. Використання мультимедійних технологій на уроках хімії у 8 класі
5. Івасюк Христина Мідак Л.Я. Показники якості та методи аналізу чорного чаю
6. Осадчук Надія Кузишин О.В. Прикладні аспекти хімії запахів: ефірні олії
7. Бочкор Аліна Луцась А.В. Екологічний моніторинг стану річки в залежності від антропогенного навантаження
8. Перекліта Юлія Луцась А.В. Одержання магнію ферит-хромітів методом золь-гель-автоспалювання
9. Куротчин Марія Матківський М.П. Кислотно-основні властивості 4-бромо-1-діазоніо-9,10-антрахінон-2-сульфонової кислоти
10. Цикалюк Ірина Матківський М.П. Синтез триазенів на основі бромамінової кислоти
11. Чуловська Ірина Матківський М.П. Хімічні процеси при діазотуванні α-аміноантрахінону
12. Фурманюк Ірина Мідак Л.Я. Показники якості та методи аналізу фруктових соків
13. Пташник Юлія Тарас Т.М. Синтез та властивості похідних 9,10-антрахінону
14. Бідочка Богдана Базюк Л.В. Кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах
15. Возняк Катерина Базюк Л.В. Навчально-методичні матеріали для організації навчання за дистанційними технологіями

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол  № 2  від 18 вересня 2018 р.

Тематика бакалаврських робіт на 2018/2019 н.р.

для студентів ІV курсу

за спеціальністю «Хімія»

заочна форма навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1. Буртик М. Мідак Л.Я. Використання технологій доповненої реальності під час вивчення органічної хімії в закладах середньої освіти
2. Василюк Галина Мідак Л.Я. Використання технологій мобільного навчання на уроках хімії у 8 класі

3.

Лучко Наталія Матківський М.П. Прикладні лабораторні роботи з хімії для студентів напряму «Агрономія»
4. Голошівська Галина Кузишин О.В. Прикладні аспекти фармацевтичної хімії: тестові завдання
5. Паливода Г. Тарас Т.М. Білки. Підбір даних для створення методичного курсу «Біоорганічна хімія»
6. Швед Ірина Матківський М.П. Методика викладання органічної хімії в «малокомпетентній» школі
7. Лещук Наталія Базюк Л.В. Прикладні аспекти медичної хімії: термодинаміка біологічних систем
8. Голіней Марія Лучкевич Є.Р. Визначення сполук плюмбуму в об’єктах довкілля
9. Воробець Христина Лучкевич Є.Р. Механізм реакцій нуклеофільного аліфатичного заміщення
10. Сорохманюк С. Мідак Л.Я. Навчально-методичні матеріали для організації навчання за дистанційними технологіями (курс «Основи хімічної токсикології»)