Тематика магістерських робіт

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 18 вересня 2018 р.

 

Тематика дипломних робіт на 2018/2019 н. р.

для студентів І курсу ОР Магістр

за спеціальністю «Середня освіта (природничі науки)»

 

денна форма навчання 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1. Жолоб’юк Г. Тарас Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків хімії і біології на прикладі теми «Спирти»
2. Осташ Іванна Мідак Л.Я. Організація системного вивчення розділу «Токсичні речовини у продуктах харчування» в курсі «Основи хімічної токсикології» у закладах вищої освіти
3. Сараєва Анастасія Мідак Л.Я. Методика формування природничих понять молодших школярів на факультативних заняттях
4. Дзепчук Богдана Кузишин О.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня освіта (Хімія) в процесі вивчення курсу «Методика розв’язування задач з хімії»
5. Грейда А. Кузишин О.В. Формування основних понять біолого-екологічного модуля інтегрованого курсу «Природознавство» у 10-11 класах

 

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

                                          ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 18 вересня 2018 р.

Тематика дипломних робіт на 2018/2019 н. р.

для студентів І курсу ОР Магістр

за спеціальністю «Середня освіта (природничі науки)»

 

заочна форма навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1.

 

Кохман Марія Тарас Т.М. Підготовка методичних матеріалів та тренувальних завдань для діагностики знань учнів з теми «Органічні кислоти»
2. Андрусяк Михайло Тарас Т.М. Використання історичних відомостей під час викладання шкільного курсу органічної хімії
3. Бабчук Любов Тарас Т.М. Методики використання ігрових технологій під час вивчення природничих дисциплін
4. Грабович Мар’яна Тарас Т.М. Підготовка методичних матеріалів та тренувальних завдань для діагностики знань учнів з теми «Вуглеводи»
5. Пахомов Юрій Мідак Л.Я. Використання технології мобільного навчання та доповненої реальності на уроках хімії в 11 класі
6. Кийлюк Марина Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 7 класу в закладах середньої освіти
7. Павлюк Галина Мідак Л.Я. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів хімії з використанням технологій доповненої реальності
8. Пащин Наталія Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей з природничих наук в учнів 10 – 11 класів в закладах середньої освіти
9. Стефанець Ольга Кузишин О.В. Формування понять про основні показники якості питної води під час вивчення дисципліни «Аналітична хімія довкілля» у закладах вищої освіти
10. Шевчук Віталія Кузишин О.В. Формування понять про властивості гетероциклічних сполук під час вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія» у закладах вищої освіти
11. Данилюк Тетяна Кузишин О.В. Методика формування експериментальних умінь засобами розв’язування хімічних задач під час вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук» у закладах вищої освіти
12. Зуб’юк Уляна Кузишин О.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня освіта (Природничі науки) в процесі вивчення курсу «Фармацевтична хімія» у закладах вищої освіти
13. Дирів Оксана Базюк Л.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня Освіта (Природничі науки) в процесі вивчення курсу «Медична хімія»
14. Хащинська Уляна Базюк Л.В. Формування понять про хімічний склад ґрунту під час вивчення дисципліни « Аналітична хімія навколишнього середовища» в закладах вищої освіти
15. Грицюк Мирослава Базюк Л.В. Організація системного вивчення розділу «Хімія біогенних елементів» в курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти
16. Кисляк Тетяна Базюк Л.В. Формування компетенцій безпеки життєдіяльності у школярів на уроках хімії в 7 класі
17. Бутенко Наталія Базюк Л.В. Організація системного вивчення розділу «Медико-біологічне значення біоорганічних сполук» в курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти
18. Гаврилів Уляна Луцась А.В. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення фундаментальних природничих теорій
19. Бойчук Оксана Луцась А.В. Зарубіжний досвід методичної підготовки майбутніх вчителів хімії та природознавства
20. Дмитрів Віра Луцась А.В. Методична підготовка майбутніх вчителів природознавства в умовах університетської освіти
21. Докторук Мирослава Луцась А.В. Організація методичної підготовки майбутніх вчителів природознавства
22. Тимків Христина Луцась А.В. Інноваційні технології в методичній підготовці майбутніх вчителів природознавства
23. Хортів Яна Матківський М.П. Використання проектної технології при викладанні хімії

 

Завідувач кафедри                           Тарас Т.М.

Секретар кафедри                     Ламзюк М.М.