Теми дипломних робіт І курс ОР Магістр за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

Тематика дипломних робіт на 2022/2023 н.р.

для студентів І  курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

денної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри хімії середовища та хімічної освіти                                                                         Протокол №  від  

  1. Луцишин Віктор
Використання мобільного навчання для вивчення класів неорганічних сполук керівник: Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Мідак Л.Я.

2. Кравчук Наталія Техніки формувального оцінювання під час вивчення інтегрованого курсу “Пізнаємо природу” у 5 класі керівник: Луцась А.В., рецензент: Мідак Л.Я.
3. Мідак Ігор  Використання інтерактивних методів навчання для вивчення основних понять інтегрованого курсу “Пізнаємо природу” Кузишин О.В.
4. Костишин Жанна Інтерактивні методи навчання в курсі Природничі науки Тарас Т.М.
5. Петелюк Вікторія Формування предметних компетентностей з хімії під час вивчення теми «Загальні поняття про біологічно активні речовини» Кузишин О.В.
6. Рибчук Леся Розвиток критичного мислення на уроках біології Луцась А.В.,

рецензент: Мідак Л.Я.

7. Глинчак Марія Розробка методичних матеріалів з теми “Вода на Землі” з курсу “Пізнаємо природу”  Тарас Т.М.
8. Бойко Ірина Кросенс як засіб розвитку критичного та креативного мислення на уроках хімії та біології Луцась А.В.,

рецензент: Мідак Л.Я.

9. Ящишин Андрій Застосування історичних фактів під час вивчення хімії в шкільному курсі Тарас Т.М.
10. Кравець Іван Технологія змішаної реальності як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін Мідак Л.Я.
      11. Мотрук Назарій Медіаграмотність на навчальних заняттях з природничих дисциплін Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Мідак Л.Я.

      12. Гінчак Сергій Питання охорони навколишнього середовища у шкільному курсі хімії  Луцась А.В.,

рецензент: Кузишин О.В.

      13. Шиндак Роман Історія розвитку хімії в Україні  Тарас Т.М.
      14. Кузишин Павло Хімічна мова як специфічний засіб навчання хімії у закладах загальної середньої освіти Мідак Л.Я.
      15. Сулима Руслан Розвиток понять про хімічне виробництво у процесі вивчення органічної хімії у закладах загальної середньої освіти Луцась А.В.,

рецензент: Кузишин О.В.

      16. Карас Михайло Використання цифрових інструментів на уроках хімії в умовах онлайн і офлайн навчання Матківський М.П.,

рецензент: Мідак Л.Я.

      17. Перегінець Дмитро Роль домашнього експерименту в інтегрованому курсі “Пізнаємо природу” Матківський М.П.,

рецензент: Мідак Л.Я.

      18. Ванжурак Мирослава Кімакович В.Є.
    19. Джуган Ганна Науково дослідницька робота учнів під час вивчення природничих дисциплін. Волчовська-Козак О.Є.

заочної форми навчання

  1. Переклита Надія
Проблемне навчання під час вивчення хімії у закладах загальної середньої освіти. Лучкевич Є.Р., рецензент:Кузишин О.В.
2. Довбенюк Йордана Експеримент, як один із основних видів діяльності при вивченні природничих наук Яблонь Л.С.
3. Ковальчук Сніжана Хімічний експеримент у класах із поглибленим вивченням хімії у закладах загальної середньої освіти. Лучкевич Є.Р.,

рецензент:Кузишин О.В.

4. Козубаль Іванна Реалізація міжпредметних зв’язків в шкільному курсі біології: тема “Рослини” Лучкевич Є.Р.,

рецензент:Мідак Л.Я.

5. Попенчук Марія Наукова освіта як основа

формування інноваційної

компетентності

Войтків Г.В.
6. Мочерняк Христина Сімчук А.П.
7. Климпуш Ганна Форми організації процесу навчання інтегрованого курсу “Пізнаємо природу” в 5 класі Лучкевич Є.Р.,

рецензент:Мідак Л.Я.

8. Рудик Лілія Науково-дослідницька робота учнів при проведенні хімічного експеримента Тарас Т.М.
9. Овчар Олександр  Впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес у закладах загальної середньої освіти: електронні журнали та щоденники Кузишин О.В.
10. Довбенюк Наталія Сіренко А.Г.
11. Іванюк Любов Історія розвитку хімічної промисловості в Україні Тарас Т.М.
12. Буждиган Христина Імерсивні технології в шкільному курсі хімії Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Мідак Л.Я.

13. Марчук Марта Сіренко А.Г.
14. Гладкоскок Іванна Мейкерство як інноваційний підхід до вивчення природничих наук Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Мідак Л.Я.

15. Сенитович Ганна Сучасні інформаційні

технології на уроках

природничих наук у

школі

Кланічка В.М.
16. Дяченко Віра Мельниченко Г.М.
17. Шовгенюк Мар’яна Створення та використання на уроках хімії інтерактивних електронних книг Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Кузишин О.В.

18. Кравчук Орися Хімічний експеримент як метод навчання Тарас Т.М.
19. Борисюк Віталій Формування і розвиток уявлень про хімічне виробництво у шкільному курсі Тарас Т.М.
20. Попенчук Богдан Формування предметних

компетентностей з

фізики, хімії, біології та

географії в студентів

коледжів при вивченні

інтегрованого курсу

 «Природничі науки».

Бойчук В.М.
21. Павлюк Тетяна  Використання інтерактивних методів навчання для вивчення основних понять з хімії у 7 класі Тарас Т.М.,

рецензент: Мідак Л.Я.

22. Борисюк Марія-Марина Сімчук А.П.
23. Адажий Лоліта Сімчук А.П.
24. Юрчило Ольга Формування ключових та предметних компетентностей з біології в учнів 8 класу під час вивчення теми «Організм людини як біологічна система» Кузишин О.В.
25. Гордій Романа Мельниченко Г.М.