Теми дипломних робіт І курс ОР Магістр за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

2021-2022н.р.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол №3  від «21» жовтня 2021 р..

Тематика магістерських робіт 2021/2022 н. р.

для студентів І курсу ОР магістр спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
1. Карабінович Н.В.

 

Мідак Л.Я. Реалізація природничої компетентності в інтегрованому курсі “Я досліджую світ”.
2. Галькевич Х.В.

 

Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей учнів під час вивчення теми “Кількість речовини” з використанням інтерактивних технологій.
3. Савчин М.М.

 

Кузишин О.В. Гейміфікація уроку природознавства як засіб підвищення мотивації учнів до навчання.
4. Урбанович І.В.

 

Кузишин О.В. Проєктна діяльність як засіб реалізації STEAM-освіти в старшій школі.
5. Олексіїв Л.І.

 

Кузишин О.В. Формування ключових та предметних компетентностей з біології в учнів 10 класу в закладах середньої освіти під час вивчення теми «Біологічні основи здорового способу життя».
6. Калинчук В.М.

 

Базюк Л.В. Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів природничих наук під час вивчення курсу «Фізична хімія» (тема «Термодинаміка розчинів»).
7. Дячишин І.А.

 

Базюк Л.В. Настільні ігри в навчальному процесі як засіб формування креативності дітей на уроках хімії.
заочна форма навчання
8. Бережницька І.Д.

 

Мідак Л.Я. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології у 8 класі.
9. Стрілець Н.В.

 

Кузишин О.В. Міждисциплінарні зв’язки хімії, біології та екології на прикладі теми «Обмін речовин і перетворення енергії».
10. Левицька О.О.

 

Кузишин О.В. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 10 класу в закладах середньої освіти під час вивчення теми «Вуглеводні».
11. Кавінська Х.С.

 

Кузишин О.В. Методика використання групових форм навчання у викладанні біології у 7-8 класах закладів загальної середньої освіти.
12. Данів Х.І.

 

Кузишин О.В. Методика формування ключових понять з фізичної хімії у шкільному курсі хімії  9 класу.
13. Малахов А.А.

 

Луцась А.В. Розробка завдань природничого спрямування для альтернативних закладів середньої освіти.
14. Дутчин М.І.

 

Луцась А.В. Розробка практичних та лабораторних завдань для курсу «Хімічна екологія».
15. Лопачук Л.В.

 

Тарас Т.М. «Перевернутий клас» на уроках хімії.
16. Боринець В.М.

 

Тарас Т.М. Інтеграція змісту предметів природничої галузі в умовах НУШ на рівні базової середньої освіти.
17. Шляхтич В.І.

 

Базюк Л.В. Розробка методичного забезпечення  для вивчення теми “Кисень” у класах з поглибленим вивченням хімії.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол № 3 від 08 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол ___ від ___ жовтня 2020 р.

 

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н. р.

для студентів І курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» денної форми навчання

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1. Довбенко

Олеся Ігорівна

Базюк Л.В. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 9 класу в закладах середньої освіти
2. Дзявроник

Марія Василівна

Базюк Л.В. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з хімії у закладах загальної середньої освіти
3. Кравець

Надія Володимирівна

Кузишин О.В. Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках природознавства
4. Костюк

Тетяна Василівна

Кузишин О.В. Використання STEM-орієнтованого підходу до вивчення теми «Класи неорганічних сполук» в закладах середньої освіти

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол № 3 від 08 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол ___ від ___ жовтня 2020 р.

 

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н. р.

для студентів І курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» заочної форми навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
1.

 

Стасюк

Юлія Романівна

Кузишин О.В. Організація системного вивчення курсу «Позакласна робота з хімії» у закладах вищої освіти
2. Іванищак

Христина Юріївна

Лучкевич Є.Р. Організація середовища дистанційного навчання для вчителів природничих дисциплін у закладах загальної середньої освіти
3. Бурмакіна

Надія Василівна

Лучкевич Є.Р. Формування пропедевтичних знань з природознавства на заняттях гуртка «Юні дослідники» з використанням сучасних інформаційних технологій
4. Ковальська

Юліана Ігорівна

Лучкевич Є.Р. Організація дистанційного вивчення курсу хімії для учнів 7 класу в закладах загальної середньої освіти з використанням AR-технологій
5. Морощук

Олександра Юріївна

Лучкевич Є.Р. Формування основних понять під час вивчення дисципліни «Хімічні процеси в природі» у закладах вищої освіти
6. Малісевич

Наталія Миколаївна

Лучкевич Є.Р. Використання віртуальних фізичних лабораторій для проведення уроків фізики в умовах дистанційного навчання
7. Білоброва

Юлія Юріївна

Луцась А.В. Педагогічні задачі як засіб формування педагогічних компетенцій майбутніх вчителів природознавства
8. Турак

Тетяна Віталіївна

Тарас Т.М. Експеримент у шкільному курсі хімії, як засіб формування пізнавальних навичок
9. Щерба

Анна Володимирівна

Тарас Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків у курсі “Природознавство” старшої школи
10. Бортейчук

Лідія Михайлівна

Тарас Т.М. Сучасний освітній процес і розвиток новітніх технологій при вивченні хімії
11. Сорочак

Мар’яна Ігорівна

Тарас Т.М. Вплив наочних і практичних методів на якість засвоєння знань
12. Крицька

Ірина Ярославівна

Тарас Т.М. Спостерігання як вид навчальної діяльності при вивченні хімії
13. Галіпчак

Христина Юріївна

Базюк Л.В. Комплексне завдання з аналітичної хімії навколишнього середовища як засіб розвитку фахових компетентностей студентів
14. Сенчак

Мар’яна Василівна

Базюк Л.В. Організація дистанційного вивчення курсу координаційної хімії для студентів спеціальності «Середня освіта (хімія)» у закладах вищої освіти

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № 2  від 03 жовтня 2019 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р.

 

Тематика дипломних робіт

на 2019/2020 н. р.

для студентів І  курсу ОР «магістр» за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
Бочкор

Аліна Петрівна

Луцась А.В. Пізнавальні задачі як засіб підвищення ефективності навчального процесу при вивченні інтегрованого курсу природознавства
Бойко (Осадчук)

Надія Михайлівна

 

Кузишин О.В. Позакласна робота з хімії як засіб формування предметних компетентностей в учнів 10-11 класів
Зублевич

Богдана Валеріївна

 

Кузишин О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для діагностики знань учнів з хімії
Сітко

Мар’яна Василівна

Кузишин О.В. Організація системного вивчення курсу «Хімія лікарських препаратів» у закладах вищої освіти
Дурунда

Іванка Іванівна

Кузишин О.В. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти
Грималюк Володимир Олегович Кузишин О.В.

Мельниченко Г.М.

Організація системного вивчення курсу «Харчова хімія» у закладах вищої освіти
Зорійчук

Дмитро Володимирович

Кузишин О.В. STEM-урок як засіб формування предметних компетентностей учнів 10-11-х класів
Пташник

Юлія Романівна

Тарас Т.М. Синтез та властивості похідних 9,10 – антрахінону
Плингеу

Богдана Ігорівна

Базюк Л.В. Організація системного вивчення розділу «кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах» у курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти
Берладинюк Христина Вікторівна Базюк Л.В. Використання технологій доповненої реальності на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти
заочна форма навчання
1 Болехан

Василь Іванович

Луцась А.В. Задачі з інформацією прикладного характеру, як засіб розвитку інтересу учнів до предметів природничого спрямування
2 Говзан

Юлія Ігорівна

Кузишин О.В. Використання віртуальної хімічної лабораторії на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти
3 Фурманюк

Ірина Анатоліївна

Кузишин О.В. Використання технологій доповненої реальності на уроках хімії в 11 класі.
4 Семон

Наталія Василівна

Кузишин О.В. Організація системного вивчення курсу «Аналітична хімія довкілля» у закладах вищої освіти
5 Івасюк

Христина Василівна

Кузишин О.В. Організація системного вивчення курсу «Токсикологічна хімія» у закладах вищої освіти
6 Гринюк

Оксана Іванівна

Матківський М.П. Сучасні тенденції виробництва харчових барвників
7 Матіїв

Христина Юріївна

Матківський М.П. Педагогічний наратив життєвого шляху Петра Франка
8 Швед

Ірина Мирославівна

Тарас Т.М. Метод проектів, як інструмент формування інтегрованих знань
9 Мартинюк

Марія Іванівна

Базюк Л.В. Використання технологій доповненої реальності на перевернутих уроках з хімії
10 Левицька

Вікторія Віталіївна

Базюк Л.В. Формування понять про хімічний склад атмосфери під час вивчення дисципліни « Аналітична хімія навколишнього середовища» в закладах вищої освіти
11 Возняк

Катерина Михайлівна

Базюк Л.В. Тестовий контроль, як об’єктивний методичний інструментарій під час вивчення дисципліни «Хімічні процеси в природі» у закладах вищої освіти
12 Микитюк

Лілія Василівна

Базюк Л.В. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 8 класу в закладах середньої освіти
13 Вінтоняк

Оксана Володимирівна

Базюк Л.В. Використання інформаційних технологій під час дистанційного вивчення курсу «Хімія неорганічна»

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № 2  від 03 жовтня 2019 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р.

 

Тематика дипломних робіт

на 2019/2020 н. р.

для студентів ІІ  курсу ОР «магістр» за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» 

 

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи
денна форма навчання
Лучкевич  Г.В. Тарас Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків хімії і біології на прикладі теми «Спирти»
Осташ І.І. Мідак Л.Я. Використання технології Augmented Reality для проведення інтегрованих уроків та факультативів з хімії
Сараєва А.П. Мідак Л.Я. Методика формування природничих понять молодших школярів на факультативних заняттях
Дзепчук Б.Б. Кузишин О.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня освіта (Хімія) в процесі вивчення курсу «Методика розв’язування задач з хімії»
Грейда А.Т. Кузишин О.В. Формування основних понять біолого-екологічного модуля інтегрованого курсу «Природознавство» у 10-11 класах
Коцюлим М.М. Кузишин О.В. Методика формування експериментальних умінь засобами розв’язування хімічних задач під час вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук» у закладах вищої освіти