Теми дипломних робіт ІІ курс ОР Магістр за спеціальністю Середня освіта (Природничі науки) (денна/заочна ф.н.) + рецензенти

2021/2022 н.р.

 «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри хімії середовища та хімічної освіти                                                                         Протокол №  від 

Тематика дипломних робіт на 2021/2022 н.р.

для студентів ІІ  курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

денної форми навчання

СО(ПрН)-2М

 

  1. Карабінович Наталія
Реалізація природничої компетентності в інтегрованому курсі “Я досліджую світ” Матківський М.П., рецензент:Мідак Л.Я.
2. Галькевич Христина Формування предметних компетентностей учнів під час вивчення теми “Кількість речовини” з використанням інтерактивних технологій Лучкевич Є.Р., рецензент:Мідак Л.Я.
3. Пенгрин (Савчин) Марія Гейміфікація уроку природознавства як засіб підвищення мотивації учнів до навчання Матківський М.П., рецензент:Мідак Л.Я.
4. Калинчук Віра Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів природничих наук під час вивчення курсу “Фізична хімія” Лучкевич Є.Р., рецензент:Кузишин О.В.
5. Урбанович Інна Проектна діяльність як засіб реалізації STEAM-освіти в старшій школі Матківський М.П., рецензент:Мідак Л.Я.
6. Дячишин Ігор Використання екскурсійної форми роботи на заняттях з хімії як фактору підвищення якості STEM-освіти. Матківський М.П., рецензент:Мідак Л.Я.
7. Олексіїв Лілія Формування ключових та предметних компетентностей з біології в учнів 10 класу в закладах середньої освіти під час вивчення теми «Біологічні основи здорового способу життя» Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
8. Шум’яцька Ірина Просторова структура синатропної популяції боривітра звичайного(falco tinnunculus) на території міста Івано-Франківськ. Сімчук А.П.
9. Барчук Мар’яна  Екологічні стежки як засіб позакласної роботи учнів. Волчовська-Козак О.Є.
10. Сепик Ольга Волчовська-Козак О.Є.

СО(ПрН)-2М(заочне)

  1. Стрілець Надія
Міждисциплінарні зв’язки хімії, біології та екології на прикладі теми «Обмін речовин і перетворення енергії» Лучкевич Є.Р., рецензент:Кузишин О.В.
2. Бережницька Іванна Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології у 8 класі Лучкевич Є.Р., рецензент:Мідак Л.Я.
3. Малахов Андрій Розробка завдань природничого спрямування для альтернативних закладів середньої освіти. Луцась А.В.
4. Лопачук Людмила «Перевернутий клас» на уроках хімії. Тарас Т.М.
5. Боринець Віра Інтеграція змісту предметів природничої галузі в умовах НУШ на рівні базової середньої освіти. Тарас Т.М.
6. Дутчин Марія Розробка практичних та лабораторних завдань для курсу “Хімічна екологія” Луцась А.В.
7. Левицька Ольга Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 10 класу в закладах середньої освіти під час вивчення теми «Вуглеводні» Лучкевич Є.Р., рецензент: Кузишин О.В.
8. Шляхтич Віра Інтегровані уроки з елементами перевернутого навчання Яблонь Л.С.
9. Грицак Марія Розробка методичного забезпечення  для вивчення теми “Кисень”  Лучкевич Є.Р.,

рецензент:Кузишин О.В.

10. Кавінська Христина Методика використання групових форм навчання у викладанні біології у 7-8 класах закладів загальної середньої освіти. Лучкевич Є.Р., рецензент:Кузишин О.В.
11. Данів Христина Методика формування ключових понять з фізичної хімії у шкільному курсі хімії в 9 класі. Лучкевич Є.Р.,

рецензент: Мідак Л.Я.

12. Катрич Світлана Технології розв’язування задач з фізики у інтегрованому курсі

«Природничі науки»

Войтків Г.В.
13. Павко Василь Науково-дослідницька робота школярів на прикладі дослідження гніздової біології птахів-дуплогніздиків. Миленька М.М.