Теми дипломних робіт ІІ курс ОР Магістр за спеціальністю Середня освіта (Природничі науки) (денна/заочна ф.н.) + рецензенти

2021/2022 н.р.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Затверджено на засіданні кафедри хімії середовища та хімічної освіти                                                                         Протокол №  від 

Тематика дипломних робіт на 2021/2022 н.р.

для студентів ІІ  курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

денної форми навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи Рецензент
1. Довбенко

Олеся Ігорівна

Базюк Л.В. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 9 класу в закладах середньої освіти Кузишин О.В
2. Дзявроник

Марія Василівна

Базюк Л.В. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з хімії у закладах загальної середньої освіти Мідак Л.Я.
3. Кравець

Надія Володимирівна

Кузишин О.В. Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках природознавства Мідак Л.Я.
4. Костюк

Тетяна Василівна

Мідак Л.Я.,

Кузишин О.В.

Використання STEM-орієнтованого підходу до вивчення теми «Класи неорганічних сполук» в закладах середньої освіти Базюк Л.В.

Тематика дипломних робіт на 2021/2022 н.р.

для студентів ІІ курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

заочної форми навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи Рецензент
1. Стасюк

Юлія Романівна

Кузишин О.В. Організація системного вивчення курсу «Позакласна робота з хімії» у закладах вищої освіти Базюк Л.В
2. Іванищак

Христина Юріївна

Лучкевич Є.Р. Організація середовища дистанційного навчання для вчителів природничих дисциплін у закладах загальної середньої освіти Мідак Л.Я.
3. Бурмакіна

Надія Василівна

Лучкевич Є.Р. Формування пропедевтичних знань з природознавства на заняттях гуртка «Юні дослідники» з використанням сучасних інформаційних технологій Мідак Л.Я.
4. Ковальська

Юліана Ігорівна

Лучкевич Є.Р. Організація дистанційного вивчення курсу хімії для учнів 7 класу в закладах загальної середньої освіти з використанням AR-технологій Мідак Л.Я.
5. Морощук

Олександра Юріївна

Лучкевич Є.Р. Формування основних понять під час вивчення дисципліни «Хімічні процеси в природі» у закладах вищої освіти Базюк Л.В.
6. Малісевич

Наталія Миколаївна

Лучкевич Є.Р. Використання віртуальних фізичних лабораторій для проведення уроків фізики в умовах дистанційного навчання Мідак Л.Я.
7. Білоброва

Юлія Юріївна

Луцась А.В. Педагогічні задачі як засіб формування педагогічних компетенцій майбутніх вчителів природознавства Тарас Т.М.
8. Турак

Тетяна Віталіївна

Тарас Т.М. Експеримент у шкільному курсі хімії, як засіб формування пізнавальних навичок Мідак Л.Я.
9. Щерба

Анна Володимирівна

Тарас Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків у курсі «Природознавство» старшої школи Луцась А.В.
10. Бортейчук

Лідія Михайлівна

Тарас Т.М. Сучасний освітній процес і розвиток новітніх технологій при вивченні хімії Лучкевич Є.Р.
11. Сорочак

Мар’яна Ігорівна

Тарас Т.М. Вплив наочних і практичних методів на якість засвоєння знань Маткисвький М.П.
12. Крицька

Ірина Ярославівна

Тарас Т.М. Спостерігання як вид навчальної діяльності при вивченні хімії Луцась А.В.
13. Галіпчак

Христина Юріївна

Базюк Л.В. Комплексне завдання з аналітичної хімії навколишнього середовища як засіб розвитку фахових компетентностей студентів Кузишин О.В.
14. Сенчак

Мар’яна Василівна

Базюк Л.В. Організація дистанційного вивчення курсу координаційної хімії для студентів спеціальності «Середня освіта (хімія)» у закладах вищої освіти

Кузишин О.В.

 

2020-2021

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № 3 від 08 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол №   від         жовтня 2020 р.

 

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів ІІ  курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

денної форми навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Рецензент Тема роботи
1 Бочкор

Аліна Петрівна

Луцась А.В. Матківський М.П. Пізнавальні задачі як засіб підвищення ефективності навчального процесу при вивченні інтегрованого курсу природознавства
2 Осадчук

Надія Михайлівна

Кузишин О.В. Базюк Л.В. Позакласна робота з хімії як засіб формування предметних компетентностей в учнів 10-11 класів
3 Зублевич

Богдана Валеріївна

Кузишин О.В. Базюк Л.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для діагностики знань учнів з хімії
4 Сітко

Мар’яна Василівна

Кузишин О.В. Базюк Л.В. Організація системного вивчення курсу «Хімія лікарських препаратів» у закладах вищої освіти
5 Дурунда

Іванка Іванівна

Кузишин О.В. Мідак Л.Я. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти
6 Грималюк Володимир Олегович Кузишин О.В.

Мельниченко Г.М.

Базюк Л.В. Організація системного вивчення курсу «Харчова хімія» у закладах вищої освіти
7 Зорійчук

Дмитро Володимирович

Кузишин О.В. Мідак Л.Я. STEM-урок як засіб формування предметних компетентностей учнів 10-11-х класів
8 Пташник

Юлія Романівна

Тарас Т.М. Лучкевич Є.Р. Синтез та властивості похідних 9,10 – антрахінону
9 Плингеу

Богдана Ігорівна

Базюк Л.В. Кузишин О.В. Організація системного вивчення розділу «кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах» у курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти
10 Берладинюк Христина Вікторівна Базюк Л.В. Кузишин О.В. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення астрономічних понять в початковій школі

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  №3 від 08 жовтня 2020 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол №___ від ____ жовтня 2020 р.

 

Тематика дипломних робіт на 2020/2021 н.р.

для студентів ІІ курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»

заочної форми навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Рецензент Тема роботи
1.

 

Болехан

Василь Іванович

Луцась А.В. Тарас Т.М. Задачі з інформацією прикладного характеру, як засіб розвитку інтересу учнів до предметів природничого спрямування
2. Говзан

Юлія Ігорівна

Кузишин О.В. Мідак Л.Я. Використання віртуальної хімічної лабораторії на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти
3. Фурманюк

Ірина Анатоліївна

Кузишин О.В. Мідак Л.Я. Використання технологій доповненої реальності на уроках хімії в 11 класі.
4. Семон

Наталія Василівна

Кузишин О.В. Базюк Л.В. Організація системного вивчення курсу «Аналітична хімія довкілля» у закладах вищої освіти
5. Івасюк

Христина Василівна

Кузишин О.В. Мідак Л.Я. Організація дистанційного вивчення курсу хімії для учнів 11 класу в закладах загальної середньої освіти
6. Гринюк

Оксана Іванівна

Матківський М.П. Луцась А.В. Сучасні тенденції виробництва харчових барвників
7. Матіїв

Христина Юріївна

Матківський М.П. Тарас Т.М. Педагогічний наратив життєвого шляху Петра Франка
8. Швед

Ірина Мирославівна

Тарас Т.М. Матківський М.П. Метод проектів, як інструмент формування інтегрованих знань
9. Мартинюк

Марія Іванівна

Базюк Л.В. Мідак Л.Я. Використання технологій доповненої реальності на перевернутих уроках з хімії
10. Левицька

Вікторія Віталіївна

Базюк Л.В. Кузишин О.В. Формування понять про хімічний склад атмосфери під час вивчення дисципліни « Аналітична хімія навколишнього середовища» в закладах вищої освіти
11. Возняк

Катерина Михайлівна

Базюк Л.В. Кузишин О.В. Тестовий контроль, як об’єктивний методичний інструментарій під час вивчення дисципліни «Хімічні процеси в природі» у закладах вищої освіти
12. Микитюк

Лілія Василівна

Базюк Л.В. Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 8 класу в закладах середньої освіти
13. Вінтоняк

Оксана Володимирівна

Базюк Л.В. Кузишин О.В. Використання інформаційних технологій під час дистанційного вивчення курсу «Хімія неорганічна»

 

2019-2020

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

Протокол  № 2  від 03 жовтня 2019 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Факультету природничих наук

Протокол № 2 від 17 жовтня 2019 р.

Тематика дипломних робіт на 2019/2020 н. р.

для студентів ІІ курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки денної форми навчання

п/п

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи Рецензенти
1. Лучкевич Г.В. Тарас Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків хімії і біології на прикладі теми «Спирти» Луцась А.В.
2. Осташ І.І. Мідак Л.Я. Використання технології Augmented Reality для проведення інтегрованих уроків та факультативів з хімії Базюк Л.В.
3. Сараєва А.П. Мідак Л.Я. Методика формування природничих понять молодших школярів на факультативних заняттях Кузишин О.В.
4. Дзепчук Б.Б. Кузишин О.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня освіта (Хімія) в процесі вивчення курсу «Методика розв’язування задач з хімії» Мідак Л.Я.
5. Грейда А.Т. Кузишин О.В. Формування основних понять біолого-екологічного модуля інтегрованого курсу «Природознавство» у 10-11 класах Базюк Л.В.
6. Коцюлим М.М. Кузишин О.В. Методика формування експериментальних умінь засобами розв’язування хімічних задач під час вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук» у закладах вищої освіти Мідак Л.Я.

Тематика дипломних робіт на 2019/2020 н. р.

для студентів ІІ курсу ОР «магістр»

за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)»  заочної форма навчання

П.І.П.

студента

Науковий керівник Тема роботи Рецензенти
1.

 

Кохман М.В. Тарас Т.М. Підготовка методичних матеріалів та тренувальних завдань для діагностики знань учнів з теми «Органічні кислоти» Лучкевич Є.Р.
2. Андрусяк М.М. Тарас Т.М. Використання історичних відомостей під час викладання шкільного курсу органічної хімії Матківський М.П.
3. Бабчук Л.М. Тарас Т.М. Методики використання ігрових технологій під час вивчення природничих дисциплін Лучкевич Є.Р.
4. Яців О.Б. Тарас Т.М. Розвиток пізнавальних інтересів учнів на прикладі вивчення фіторізноманіття м. Калуш в курсі біології середньої школи Луцась А.В.
5. Пахомов Ю.Д. Мідак Л.Я. Використання технологій мобільного навчання та доповненої реальності на уроках хімії в 10 класі Кузишин О.В.
6. Кийлюк М.В. Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 7 класу в закладах середньої освіти Базюк Л.В.
7. Павлюк Г.П. Мідак Л.Я. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів хімії з використанням технологій доповненої реальності Базюк Л.В.
8. Пащин Н.Г. Мідак Л.Я. Формування предметних компетентностей з природничих наук в учнів 10 – 11 класів в закладах середньої освіти Кузишин О.В.
9. Стефанець О.В. Кузишин О.В. Формування понять про основні показники якості питної води під час вивчення дисципліни «Аналітична хімія довкілля» у закладах вищої освіти Базюк Л.В.
10. Шевчук В.І. Кузишин О.В. Формування понять про властивості гетероциклічних сполук під час вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія» у закладах вищої освіти Мідак Л.Я.
11. Зуб’юк У.Т. Кузишин О.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня освіта (Природничі науки) в процесі вивчення курсу «Фармацевтична хімія» у закладах вищої освіти Мідак Л.Я.
12. Дирів О.В. Базюк Л.В. Методична підготовка студентів спеціальності Середня Освіта (Природничі науки) в процесі вивчення курсу «Медична хімія» Кузишин О.В.
13. Хащинська У.В. Базюк Л.В. Формування понять про хімічний склад ґрунту під час вивчення дисципліни « Аналітична хімія навколишнього середовища» в закладах вищої освіти Мідак Л.Я.
14. Грицюк М.В. Базюк Л.В. Організація системного вивчення розділу «Хімія біогенних елементів» в курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти Кузишин О.В.
15. Кисляк Т.В. Базюк Л.В. Формування компетенцій безпеки життєдіяльності у школярів на уроках хімії в 7 класі Мідак Л.Я.
16. Бутенко Н.В. Базюк Л.В. Організація системного вивчення розділу «Медико-біологічне значення біоорганічних сполук» в курсі «Медична хімія» у закладах вищої освіти Кузишин О.В.
17. Гаврилів У.В. Луцась А.В. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення фундаментальних природничих теорій Матківський М.П.
18. Бойчук О.В. Луцась А.В. Зарубіжний досвід методичної підготовки майбутніх вчителів хімії та природознавства Тарас Т.М.
19. Дмитрів В.Я. Луцась А.В. Методична підготовка майбутніх вчителів природознавства в умовах університетської освіти Базюк Л.В.
20. Малик Д.Р. Луцась А.В. Натуралістичні гуртки в середній школі, їх навчально – виховне значення при вивченні рослинності рідного краю Тарас Т.М.
21. Копачук С.Ю. Луцась А.В. Формування екологічної культури школярів засобами природничих дисциплін Матківський М.П.
22. Хортів Я.Л. Матківський М.П. Використання проектної технології при викладанні хімії Тарас Т.М.