Федорів Тетяна Михайлівна

Кандидат педагогічних наук

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика навчання хімії.

Педагогічний  стаж  20  років.

За  результатами  атестації  педагогічних  працівників  маю  вищу  кваліфікаційну  категорію  та  звання  “вчитель-методист”.

Переможець   конкурсу  «Навчальні програми і посібники»  за творчий доробок «Факультатив «Хімія в побуті».

Директор Калуського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей»

Калуської міської ради Івано-Франківської області

1.Федорів Т.М. Практичний підхід до проведення в школі факультативу “Хімія в побуті” //
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. – Київ –
Запоріжжя, 2001. – Вип.21. – С.236 – 238.
2.Федорів Т.М. Вивчаємо досвід впровадження факультативу “Хімія в побуті” // Наукові
записки Тернопільського держ.пед.університету. – Серія: Педагогіка. – 1999. – №3. – С. 199-204.
3.Тестові завдання з хімії для самостійних та контрольних робіт. 8–9 класи / Н.М.Городова
, Т.М.Федорів , Г.О.Кітайгородська та ін.– Донецьк :ТОВ “КІТІС”, 1998. – 130 с. (Гриф МОН
України).
4.Тестові завдання з хімії для самостійних та контрольних робіт. 10 клас / Н.М.Городова,
Т.М.Федорів, Г.О.Кітайгородська та ін. – Донецьк :ТОВ “КІТІС”, 1998. – 126 с.(Гриф МОН
України).
5.Тестові завдання з хімії для самостійних та контрольних робіт. 11 клас / Н.М.Городова,
Т.М.Федорів, Г.О.Кітайгородська та ін. – Донецьк :ТОВ “КІТІС”, 1998. – 148 с.(Гриф МОН
України).
6.Федорів Т.М. Введення в практику роботи загальноосвітньої школи факультативу “Хімія
в побуті” // Реформування освіти і школи: сутність, проблеми, перспективи. – Рівне: Тетіс, 1997. –
С.179–180.
7.Федорів Т.М. Дидактичні умови реалізації факультативу “Хімія в побуті” // Науковий
вісник Національного аграрного університету. – К., 2000. – С.131 –137.
8.Федорів Т.М. Професійна спрямованість шкільного факультативу “Хімія в побуті” //
Допрофесійна педагогічна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації цільової
комплексної програми “Вчитель”: Зб.наук.-практ.матеріалів Всеукраїнської конференції в 3-х част.
– Дніпропетровськ, 1998. – Ч.2. – С.65–68.
9.Федорів Т.М. Факультатив “Хімія в побуті” як умова допрофесійної підготовки учнів
загальноосвітніх шкіл // Сучасна трудова та професійна підготовка шкільної молоді: Зб.наук.пр. –
Кривий Ріг, 1998. – С.100–102.

Методика викладання хімії

 Урок – основна форма організації навчання в школі. Типи уроків, їх структура та аналіз.

Програма навчальної дисципліни «Методика викладання хімії в загальноосвітній школі».

Лекція 1. Система освіти в Україні. Законодавча база вчителя хімії. Мета і завдання дисципліни «Методика викладання хімії в загальноосвітній школі».

Лекція 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Лекція 3. Методи навчання хімії.

Лекція 4. Типи уроків, їх структура та аналіз.

Лекція 5. Зразок поурочного планування. Схема аналізу, самоаналізу уроку.

Лекція 6. Класифікація задач з хімії та методика їх розв’язування.

Лекція 7. Перевірка знань, умінь та навичок з хімії в школі.

Лекція 8. Сучасні методи викладання хімії.

Лекція 9. Методичні особливості вивчення теми «Початкові хімічні поняття».

Лекція 10. Поняття про найважливіші класи неорганічних сполук.

Лекція 11. Альтернативні методи навчання хімії у профільних класах природничого спрямування.

Лекція 12. Позаурочна робота з хімії.

Педагогічне кредо:

Щоб мати право вчити інших, треба постійно учитись самому

  Управлінське кредо:

Усе, що робиться з любов’ю, приречене на успіх

  Життєве кредо:

Стався до людей  так, як ти хотів  би, щоб ставилися до тебе