Захист курсових робіт студентами групи Х-31 спеціальності «Хімія» заочної форми навчання

26 травня 2018 року відбувся захист курсових робіт студентами групи Х-31 спеціальності «Хімія» заочної форми навчання. Студенти продемонстрували свої дослідження, вміння самостійно ставити та комплексно вирішувати практичні та науково-дослідницькі завдання, застосовувати теоретичні знання на практиці, ступінь володіння методами дослідження, логічність, послідовність, аргументованість, грамотність викладення матеріалу та надали вичерпні відповіді на зауваження викладачів.