До уваги абітурієнтів!

Відповідно до нової навчальної програми на 10-12 класи введено інтегрований курс «Природничі науки», який включає в себе навчальні матеріали з хімії, біології, фізики, астрономії та географії.

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ліцензовано нову спеціальність 014.15 «Середня освіта (природничі науки)» за ОР магістр.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Випускники даної спеціальності здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

  • Кафедра хімії середовища та хімічної освіти;
  • Кафедра теоретичної та експериментальної фізики;
  • Кафедра біології та екології.

Студенти даної спеціальності матимуть змогу здобути нові знання та удосконалити свої вміння і навички з трьох природничих наук (фізики, хімії та біології), а також оволодіти методикою викладання нового інтегрованого курсу – природознавство (природничі науки), що читатиметьсяучням 10-12-х класів для непрофільних (неприродничих) напрямів.

Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях.

Ліцензійний обсяг: магістр – 80 місць (30 – денна форма навчання, 50 – заочна форма навчання).

Вартість навчання за рік складає: 10900 грн. ‒ для денної форми навчання, 7200 грн. ‒ для заочної форми навчання.

Умови вступу на спеціальність

014«Середня освіта (природничі науки)»  в 2018 році:

  • Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з додатком будь-яко спеціальності;
  • Вступне випробування з природознавства (тестовий іспит з фізики, хімії і біології)
  • Тестовий іспит з іноземної мови.

За наявності диплому бакалавра, спеціаліста чи магістра з непрофільних спеціальностей необхідно здати ще один додатковий іспит з основ природознавства.

Випускники кафедри хімії середовища та хімічної освіти  за даною спеціальністю  здобудуть кваліфікацію вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології і матимуть змогу викладати інтегрований курс в оновленій старшій школі.

З тестами для підготовки до іспитів можна ознайомитися на сайті ДВНЗ  “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за посиланням http://www.d-learn.pu.if.ua:8080/65

використана інформація chemteacher.if.ua