Захист дипломних робіт на здобуття освітнього рівня МАГІСТРА студентів спеціальності “Середня освіта (Природничі науки)” заочної форми навчання

Сьогодні на Кафедра хімії середовища та хімічної освіти ПНУ у Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника відбувся захист дипломних робіт на здобуття освітнього рівня МАГІСТРА студентів спеціальності “Середня освіта (Природничі науки)” заочної форми навчання. Захист відбувся онлайн на платформі Webex Cisco. Екзаменаційна комісія у складі доц. Лілії Ярославівни Мідак, проф. Володимира Михайловича Кланічки та проф., декана факультету природничих наук Віктора Миколайовича Случика заслухала доповіді та прийшла до висновку, що всі роботи виконані на високому науковому та методичному рівні відповідно до діючих нормативних документів та методичних вказівок щодо виконання та захисту дипломних робіт та проєктів, а магітрантки продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки. Відзначено, що магістерські роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуваням, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які магістрантки давали аргументовані, змістовні відповіді. Всі випускні роботи отримали високі оцінки, а їх авторам присвоєно освітній рівень “Магістр” зі спеціальності “Середня освіта (Природничі науки)”.
Колектив кафедри щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та бажає подальших життєвих успіхів !!!