Онлайн засідання кафедри хімії середовища та хімічної освіти

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про підсумки роботи кафедри за осінній семестр 2020-2021 н.р. ̶ зав. кафедри Тарас Т.М.
 2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії ̶ викладачі кафедри
 3. Про підсумки роботи ДЕКу ̶ доц. Мідак Л.Я.
 4. Звіт академнаставників про виконану роботу в І семестрі ̶ академнаставники
 5. Проведення інструктажу з техніки безпеки ̶  зав. кафедри Тарас Т.М., зав. лабораторії Малахова І.В.
 6. Про затвердження графіку відкритих лекцій та консультацій викладачів кафедри ̶  викладачі кафедри
 7. Аналіз участі кожного викладача кафедри у навчально-методичній роботі кафедри і її ефективність ̶ доц. Кузишин О.В.
 8. Про підготовку до ІІ туру учнівської олімпіади з хімії ̶ зав. лабораторії Малахова І.В.
 9. Про організацію та проведення виробничої практики студентів ̶  доц. Луцась А.В.
 10. Про виконання планових заходів кафедри, індивідуальних планів членів кафедри за І семестр ̶  викладачі кафедри
 11. Про обговорення освітньої програми спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) ̶  викладачі кафедри
 12. Про розробку плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри ̶   доц. Кузишин О.В.
 13. Участь у складанні та коректуванні розкладу занять на весняний семестр ̶  викладачі кафедри
 14. Різне