Звітна наукова конференції студентів університету за 2020

Сьогодні 08.04.2021 студенти кафедри хімії середовища та хімічної освіти представили результати своєї наукової роботи на звітній університетській конференції. Доповідати готувалося вісім студентів, а загалом до роботи конференції приєдналося 21 людина. Доповідачі успішно презентували свої роботи, а в кінці голосували та визначали кращих. Дякуємо всім за чудові виступи!!!

ПІДСЕКЦІЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК.
СЕКРЕТАР – студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук М. ДЗЯВРОНИК.

1. Організація системного вивчення шкільного курсу хімії у 8 класі (тема “Періодичний
закон і Періодична система хімічних елементів”).
Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету природничих наук С. КОВАЛЬЧУК.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент О.В. КУЗИШИН.
2. Методична підготовка студентів спеціальності “Середня освіта (Хімія)” в процесі
вивчення курсу “Колоїдна хімія”.
Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету природничих наук Ю. ЛЕСІВ.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.В. БАЗЮК.
3. Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 9 класу в закладах середньої освіти.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук О. ДОВБЕНКО.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.В. БАЗЮК.
4. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з хімії у закладах
загальної середньої освіти.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук М. ДЗЯВРОНИК.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.В. БАЗЮК.
5. Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках
природознавства.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Н. КРАВЕЦЬ.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент О.В. КУЗИШИН.
6. Використання STEM-орієнтованого підходу до вивчення теми “Класи неорганічних
сполук” у закладах середньої освіти.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Т. КОСТЮК.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент О.В. КУЗИШИН.
7. Вплив біоритмів на фізіологічні процеси запам’ятовування та навчання в закладах
загальної середньої освіти.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук О. КУВІК.
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Л.Й. МАХОВСЬКА.
8. Візуалізація навчальної інформації під час вивчення теми “Квітка” як засіб підвищення
якості навчання на уроках біології.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук С. КУРИЛІВ.
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Л.Й. МАХОВСЬКА.