ІСТОРІЯ

Кафедра біоорганічної хімії, кафедра неорганічної та фізичної хімії, кафедра теоретичної та прикладної хімії – які тільки найменування не носила  кафедра на (VII) поверсі з 1999 по 2017 рр. Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Та відповідно до наказу  N759 від 29.12.2017  про зміни в організаційній структурі Факультету природничих наук кафедру теоретичної та прикладної хімії  ліквідовано і на її базі Наказ N760 від 29.12.2017 створено кафедру “Хімії середовища та хімічної освіти”. Завідувачем кафедри  обрано к.х.н., доцента Тарас Тетяну Миколаївну.

Кафедра здійснює підготовку – бакалаврів за спеціальністю 014.06 «Середня освіта(Хімія)» та підготовку на магістерському рівні за спеціальністю 014.15  «Середня освіта (Природничі науки)». Також згідно Наказ МОН №973 від 23.10.2019р. про ліцензування освітньої діяльності, кафедра буде  провадити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) Сторінка 17 Додатки до наказу МОН №973,  Відповідно пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії М іністерства освіти і науки України від 23.10.2019 (протокол № 156)