Кандидат хімічних наук, доцент

Завідуюча кафедрою хімії середовища та хімічної освіти

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю: Хімічна технологія органічних барвників та напівпродуктів у 1986. Захистила в 1994 році кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та реакції азотовмісних хінонів».

Google Scholar Taras Tatiana

Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду

ОП Сабадах, МГ Мокляк, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, …
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія …
4 2014
Синтез антрахінонфосфонових кислот

ОП Сабадах, АР Рев’юк, ТМ Тарас, ЛД Болібрух
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
4 2008
The application of anthraquinone-based triazenes as equivalents of diazonium salts in reaction with methylene active compounds

ALOSE Luchkevich
Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements
3 2018
СИНТЕЗ ТРИАЗЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 9, 10-АНТРАХИНОНА

ОП Сабадах, ТН Тарас, ЕР Лучкевич, ВП Новиков
Журнал органической химии 51 (2), 287-288
2 2015
Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9, 10-антрахінон-діазоній катіону

ДМ Галярник, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, …
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія …
2 2013
Поведінка антрахінон-діазоній катіона в реакціях N-азосполучення

ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Львівської політехніки
2 2012
Амінокислотні похідні 9, 10-антрахінону. Їх синтез та дослідження

ОП Сабадах, ТМ Тарас, ЛД Болібрух
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
2 2007
Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ОП Сабадах, ЛД Болібрух, ЛР Журахівська
Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (2), 2019, 135-141
2019
Особливості отримання триазенів антрахінонового ряду

ТМ Тарас, ЮІ Дейчаківський, ВІ Шупенюк, ОП Сабадах, ЛД Болібрух
Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (2), 2019, 92-96
2019
Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9, 10-антрахінону

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ЛР Журахівська, ІІ Губицька
Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія …
2018
Про особливості діазотування амінопохідних 9, 10-антрахінону

ВІ Шупенюк, ЮІ Дейчаківський, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія …
2017
Визначення константи швидкості розкладу 1-антрахіноїл діазонію

ЮІ Дейчаківський, МГ Мокляк, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ІІ Губицька
Видавництво Львівської політехніки
2016
Нуклеофільне заміщення брому в бромаміновій кислоті

ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ЛД Болібрух
Видавництво Львівської політехніки
2016
Про діазотування β-аміно-9, 10-антрахінону

ЮІ Дейчаківський, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
2015
Кінетика реакції азосполучення 9, 10-антрахіноїлдіазонію

ВО Конуп, ЄР Лучкевич, ВМ Луцишин, ТМ Тарас
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Реакції N-азосполучення антрахінон-діазоній катіона

ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, ОП Сабада, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Львівської політехніки
2011
Синтез триазенів на основі похідних 9, 10-антрахінону

ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, ОП Сабадах, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
2010
Антимікробна активність нітрогеновмісних похідних 9, 10-антрахінону

ТМ Тарас, ЄР Лучкевич, МЗ Федорів, ОЗ Комаровська-Порохнявець
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
2009
Порівняльна характеристика реакційної здатності похідних 9, 10-антрахінону за допомогою квантово-хімічних розрахунків

МЗ Федорів, ТМ Тарас, АС Федорів
ЧДТУ
2008
Синтез потенційних біологічно активних сполук на основі похідних 9, 10-антрахінону, що містять S-триазиновий фрагмент

МЗ Федорів, ТМ Тарас, ІІ Губицька, НС Леочко
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
2008
Синтез потенційного біологічно активних речовин на основі похідних 9, 10-антрахінону

ТМ Тарас, ОП Сабадах, МЗ Федорів, ОЗ Комаровська-Порохнявець
Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”
2008
Синтез речовин із заданими фізіологічно активними властивостями на основі похідних 9, 10-антрахінону

МЗ Павуш, ТМ Тарас, ІІ Губицька
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Завідуюча кафедрою хімії середовища та хімічної освіти. Активно поєдную викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку хімії та хімічної освіти.

Керівник науково-технічної розробки
“Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними властивостями”

Наукові інтереси – синтез потенційних біологічно-активних сполук, які володіють бактерицидною, фунгіцидною, протипухлинною активністю на основі похідних 1-,2-аміноантрахінону-9,10.