ВЧИМОСЯ ВЧИТИ ПО-НОВОМУ. Зустріч з вчителями хімії на кафедрі хімії середовища та хімічної освіти!!!

ВЧИМОСЯ ВЧИТИ ПО-НОВОМУ. Зустріч з вчителями хімії на кафедрі хімії середовища та хімічної освіти.

Курси підвищення кваліфікації вчителів – це унікальна можливість поновити фахові знання, обмінятися досвідом з колегами, познайомитись з новинками науково-методичної літератури.

26 січня 2018 року викладачі та аспіранти кафедри хімії середовища та хімічної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника підготували та провели якісні, змістовні лекції та практичні заняття з аналітичної хімії та методики викладання хімії.

 Надзвичайно актуальну тему з осучаснення процесу викладання відповідними методиками, мобільного навчання у школі змістовно та в доступній формі розкрили доц. Мідак Лілія, аспіранти Пахомов Юрій та Луцишин Віктор. Хочеться відзначити творчий характер навчального матеріалу репрезентованого фахівцями кафедри, та зазначити чітку відповідність до сучасних вимог МОН відповідно до оновлених навчальних програм. Презентований матеріал  здатний активізувати пізнавальну діяльність учнів, стимулювати до творчості та спрямований на розвиток критичного мислення у школярів.

Учителі хімії, які проходили навчання за допомогою мобільних додатків та у лабораторіях, відзначили ряд нововведень, що дозволяють оновити і розширити арсенал методичних прийомів для реалізації планів щодо майбутніх змін у середній школі.

 Надзвичайно змістовними для них виявилися лекції, проведені зав. кафедри доц.Тарас Тетяною та доц. Мідак Лілею. Практичне значення мали лабораторні практикуми доц. Кузишин Ольги, доц. Базюк Лілії та доц. Луцась Анни. Була корисною  тема з питань комплексонометричного титрування і визначення таким методом загальної твердості води (для аналізу брали воду, яку привезли вчителі хімії з різних районів Івано-Франківської області). Висловлюємо подяку за організацію лабораторних робіт Малаховій Ірині Володимирівні.

Всі заняття курсів проходили в доброзичливій атмосфері, мали діалогічний характер. На курсах підвищення кваліфікаціїі колеги отримали нові знання та підвищили свій професійний рівень.