Олімпіада з хімії для абітурієнтів 2018

Олімпіада з хімії для абітурієнтів 2018

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Факультет природничих наук запрошує

випускників шкіл, ліцеїв, гімназій

на Олімпіаду з хімії

В Олімпіаді можуть брати участь особи, які отримали повну загальну середню освіту або учні випускних класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають вступити на факультет природничих наук та спеціальності інших факультетів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», де одним із вступних випробувань є хімія.

Олімпіада проходитиме в два тури:

перший – дистанційний (заочний),

 другий – очний (відбудеться на факультеті природничих наук за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201).

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.

Усі учасники першого (заочного) туру олімпіади повинні надіслати відповіді до завдань першого туру у тонкому зошиті за вказаною нижче адресою або в електронному вигляді (перескановану копію зошита, включно із обкладинкою у форматі .pdf чи .jpg) на e-mail: lilia.midak@gmail.com не пізніше 5 березня 2018року

Копії завдань першого туру, а після його проведення і орієнтовні правильні відповіді буде розміщено на сайті факультету природничих наук  http://fpn.pu.if.ua сайті кафедри хімії середовища та хімічної освіти http://chemeducation.pu.if.ua та http://chemteacher.if.ua

Якщо відповіді до завдань передаються чи надсилаються звичайною поштою, то до них слід додати поштовий конверт із маркою та своєю зворотною адресою. Анкета учасника відповідно до зразка наклеюється на обкладинку зошита.

Результати першого туру надсилати за адресою:

Журі олімпіади з хімії,

Факультет природничих наук

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ

Україна

76018

Або на e-mail: lilia.midak@gmail.com

АНКЕТА УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ
Прізвище
Ім’я
По батькові
Номер школи, клас
Адреса школи, телефон
Домашня поштова адреса:

Область

Місто/Село

Вулиця

№ будинку (квартира)

Телефон, e-mail

Дата проведення другого туру 16 березня 2018 року.

За адресою: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Факультет природничих наук, аудиторія 723, вул. Галицька, 201

Початок  олімпіади: 11.00,  реєстрація з 10.00

Запрошення на участь у другому турі буде надіслано переможцям першого туру за вказаною електронною чи домашньою адресою.

ВАЖЛИВО!!!!! Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника » у 2018 році учасникам олімпіади, які набрали не менше 90% балів на другому етапі нараховуватимуться додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з хіміїв обсязі 20 балівпри вступі на спеціальності:

–           хімія

–           середня освіта (хімія)

та інші спеціальності.

Довідки  (пропозиції/зауваження) за телефоном:

           066 3486128 (контактна особа: к.х.н. Мідак Лілія Ярославівна).

ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО (ЗАОЧНОГО) ТУРУ ОЛІМПІАДИ
1. Електричний струм силою 10 А протягом 268 годин пропускали крізь
водний розчин натрій гідроксиду. Після закінчення електролізу
залишилося 100 г 24 %-го розчину натрій гідроксиду. Обчисліть масову
частку натрій гідроксиду у вихідному розчині (12 балів).
2. Зразок кристалогідрату барій хлориду, забруднений натрій хлоридом,
містить 52,7 % Барію і 13,8 % води. Обчисліть вміст домішок в барій
хлориді і формулу кристалогідрату (10 балів).
3. На реакцію із зразком технічного натрій сульфіту масою 9 г затратили
розчин масою 40 г з масовою часткою калій перманганату 7,9 %.
Визначте масову частку Na2SO3 в технічному сульфіті. Реакція між калій
перманганатом із натрій сульфітом відбувається в присутності сульфатної
кислоти (12 балів).
4. Вуглеводень А, що реагує з виділенням осаду з амоніачним розчином
арґентум(І) оксиду, масою 1,8 г піддали каталітичному гідруванню,
отримавши суміш двох сполук: Б і В. Речовина В приєднує бром,
реагуючи з бромною водою. Маса отриманої бромопохідної становить
6,06 г, масова частка брому в цій бромопохідній становить 79,2 %.
Визначте структурні формули речовин А, Б, В та назвіть їх. Обчисліть
масові частки сполук Б і В у їх суміші, отриманій під час каталітичного
гідрування речовини А (14 балів).
5. Зразок лужноземельного металу розділили на дві частини, маса однієї
частини вдвічі більша за іншу. Меншу частину зразка занурили у воду,
при цьому виділився водень, за допомогою якого відновили до металу
купрум(ІІ) оксид, масою 2 г. Більшу частину зразка лужноземельного
металу помістили в трубку, крізь яку пропустили хлор під час нагрівання.
Отриману тверду речовину розчинили у воді, до розчину додали
сульфатну кислоту. Утворився осад, маса якого становила 11,65 г. Який
метал було взято (13 балів)?
6. Речовина складу С4Н6О3 немає ні кислих, ні основних властивостей,
енергійно взаємодіє з водою, причому отриманий розчин набуває кислої
реакції. 1 моль С4Н6О3 реагує з 2 моль етанолу, а енергійне відновлення
продукту взаємодії дає єдиний продукт – етанол. Яка структурна формула
С4Н6О3? Напишіть рівняння відповідних реакцій (14 балів).
7. Запропонуйте послідовність реакцій, що дозволяють з найбільшим
виходом отримувати з бензену сполуку 3-бромо-5-нітробензенсульфо-
кислоту (14 балів).
8. Визначте відношення маси розчину сульфатної кислоти з масовою
часткою 35 % до маси води, яку потрібно додати до розчину, щоб масова
частка розчиненої речовини стала дорівнювати 10 % (11 балів).

Щасти Вам!!!