Захист виробничої (педагогічної) практики студентів ІV курсу

1 квітня 2019 р. відбувся захист  виробничої (педагогічної) практики у студентів ІV курсу (денне відділення) спеціальності 6.040101 хімія. Комісія у складі доцентів кафедри хімії середовища та хімічної освіти  – Тарас Т. М., Лучкевича Є.Р., Матківського М.П., Мідак Л.Я., Луцась А.В., Базюк Л.В.

До захисту практики були допущені студенти, які станом на 29 березня 2019 н.р. здали звіти про проходження практики на кафедру, а саме:

 1. Бідочка Богдана Ігорівна
 2. Данилюк Назарій Володимирович
 3. Зорійчук Дмитро Володимирович
 4. Василишин Людмила Володимирівна
 5. Бочкор Аліна Петрівна
 6. Перекліта Юлія Олегівна
 7. Гринюк Оксана Іванівна
 8. Данчук (Заліська) Яна Василівна
 9. Пташник Юлія Романівна
 10. Куротчин Марія Русланівна
 11. Осадчук Надія Михайлівна
 12. Зублевич Богдана Валеріївна
 13. Возняк Катерина Михайлівна
 14. Дурунда Іванна Іванівна
 15. Фурманюк Ірина Анатоліївна
 16. Івасюк Христина Василівна
 17. Серняк Ірина Михайлівна
 18. Стельмах Галина Іванівна
 19. Стельмах Мар`яна Іванівна
 20. Колесник Юлія Анатоліївна
 21. Ромахней Тарас Вікторович
 22. Цикаляк Ірина Володимиріна
 23. Чуловська Ірина Романівна
 24. Болехан Василь Іванович
 25. Креховецька (Вінтонів) Марія Володимирівна
 26. Сокирко Марія Юріївна
 27. Кухтин Вікторія Ігорівна

Під час захисту звіту студенти повинні стисло (3-5 хвилин) представити розроблену типову навчальну програму, розповісти про апробацію запропонованої методичної розробки вибраної теми на практиці, дати характеристику проведеним заняттям, а також дати відповіді на зауваження комісії.

При організації контролю кафедрою самостійно розподіляється загальна кількість балів, за якими оцінюється діяльність студента, між відповідними об’єктами контролю, визначаються форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання. Відповідні вимоги визначаються керівниками з педагогічної практики відповідно до особистих вимог, особливостей навчальної дисципліни, тематики методичної розробки для проведення лекційних та практичних занять, що виконується студентом, що було доведено до відома студентів на початку семестру.