І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти» 23-24 травня 2019 року у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

Педагогічної освіти

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти», яка відбудеться 23-24 травня 2019 року у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Тематичні напрямки роботи конференції

Секція 1. Компетентнісний підхід у сучасній хімічній освіті.

Секція 2. Інноваційні технології навчання хімічних дисциплін в середній та вищій школі.

Секція 3. Новітні інформаційно-комунікативні технології в хімічній освіті.

Секція 4.  Хімічна та екологічна освіта для сталого розвитку: ідеї та реалізація.

 

До участі запрошуються науково-педагогічні та педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти, практикуючі педагоги.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна або заочна.

Кінцевий термін подання тез доповідей до 10.05.2019 р. включно.

 

За результатами роботи конференції всі учасники отримають сертифікат учасника, програму та збірник матеріалів (за бажанням).

Учасники матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у Всеукраїнській конференції.

Вимоги до оформлення тез

 1. Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог.
 2. Обсяг тез – до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
 3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
 4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 5. Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада.
 6. Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні літери, без крапки): шрифт Times New Roman, розмір – 14, жирний.
 7. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються.
 8. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА».У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком [5].

ВАЖЛИВО!При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Порядок подання матеріалів

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати оргкомітету до 10 травня 2019 р. на електронні скриньки kcece@pnu.edu.ua або lilia.midak@gmail.com такі документи:

а) тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції та має містити у другій частині слово «тези» (наприклад, Кузишин_тези);

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції та має містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад, Кузишин_квитанція);

в) заявку на участь у роботі конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції та має містити у другій частині слово «заявка» (наприклад, Кузишин_заявка) або заповнити online-заявку за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeon9tsJ22xmr0_9pYYYMfzhzeUbe3qynY7KGBoe4rT6ij9wg/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Збірники тез і сертифікати будуть надіслані учасникам на вказану у заявці поштову адресу впродовж одного місяця після проведення конференції за бажанням.

Матеріали друкуються після оплати вартості публікації.

 

Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно.

Збірник матеріалів конференції в електронному варіанті буде розміщений на сайті https://chemeducation.pnu.edu.ua через 10 робочих днів після проведення заходу.

На відшкодування організаційних витрат, коштів на друк програм та сертифікатів необхідно сплатити організаційний внесок – 75 грн (за умови електронного варіанта тез), 150 грн (за умови отримання друкованого варіанта тез). Оплата тез (150 грн.) використовується на покриття витрат, пов’язаних із опублікуванням збірника тез доповідей і його поштової розсилки учасникам.

 

Оплату за друковані матеріали конференції (за бажанням) та оргвнесок (обов’язково) перераховувати за банківськими реквізитами, які будуть повідомлені додатково після підтвердження прийняття Ваших матеріалів.

 

Останній термін оплати 10.05.19 р.

Усі витрати, пов’язані з проживанням, харчуванням, здійснюються учасниками конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх відрядила на місці.

Примітка:

 • матеріали, які надійшли пізніше від установлених термінів, до публікації не приймаються;
 • якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть заявку повторно, організаційний комітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів;
 • відповідальність за зміст і достовірність інформації, фактів, цитат, посилань несуть автори;
 • оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання збірника матеріалів конференції внаслідок надання учасником неправильних даних;
 • за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або на e-mail оргкомітету.

 

Будемо раді бачити Вас у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»!

 

Адреса: кафедра хімії середовища та хімічної освіти, вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008

Телефони для довідок:

(0342) 59-61-69 ,

e-mail: kcece@pnu.edu.ua – організаційний комітет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Контактні особи:

Мідак Лілія Ярославівна, тел. 0663486128, e-mail: lilia.midak@gmail.com

Кузишин Ольга Василівна, тел. 095-76-26-034, 096-613-72-72, e-mail:  olgaifua3108@gmail.com

 

Зразок оформлення тез доповідей

Мідак Л.Я.

Доцент кафедри хімії

середовища та хімічної освіти

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника»

м. Івано-Франківськ

Сараєва А.П.

студентка групи СО(ПрН)-1м

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника»

м. Івано-Франківськ

 

Використання технології Augmented Reality у процесі навчання майбутніх вчителів хімії у вищій школі

Текст

ЛІТЕРАТУРА

ЗАЯВКА

учасника І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти»

 

23-24 травня 2019 року, м. Івано-Франківськ

 

 1. Прізвище ____________________________________________________
 2. Ім’я _______________________________________________________
 3. По-батькові __________________________________________________
 4. Місце роботи ________________________________________________
 5. Посада _______________________________________________________
 6. Науковий ступінь, вчене звання _________________________________
 7. Назва доповіді _______________________________________________
 8. Назва секції__________________________________________________
 9. Домашня адреса (з індексом) ___________________________________
 10. Контактні телефони___________________________________________
 11. Е-mail:_____________________________________________________
 12. Форма участі у конференції: очна ______заочна _______________
 13. Друковані матеріали конференції______електронний варіант________
 14. Харчування: так_________ ні_______
 15. Необхідність замовлення проживання _______