Викладачі кафедри хімії середовища та хімічної освіти взяли участь у навчальних тренінгах у рамках проекту MoPED

29 травня 2019 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочалась серія навчальних тренінгів для викладачів з підвищення кваліфікації у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED», які  тривали упродовж 3-х днів. Навчання здійснювалося за результатами стажувань академічної групи проекту в європейських університетах (Кіпрський університет, Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія).


На тренінги зареєструвалися 80 викладачів з усіх факультетів серед яких і викладачі Факультету природничих наук зокрема нашу кафедру представили доценти – Мідак Л.Я., Луцась А.В., Базюк Л.В. та Кузишин О.В. На даному тренінгу готували майбутніх фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

На урочистому зібранні з нагоди відкриття тренінгів виступила доктор філософських наук, професор, проректорка з науково-педагогічної роботи Галина Михайлишин, котра, як учасниця команди проекту MoPED, вказала на основних його завданнях щодо модернізації освітніх програм з підготовки вчителя для Нової української школи, акцентувала на потребі оновлення змісту освіти в університеті з використанням кращих європейських практик, підвищення якості надання освітніх послуг у руслі підготовки кваліфікованих фахівців.


Керівник академічної групи проекту, доктор педагогічних наук, професорка Олена Будник, подякувала присутнім за виявлені зацікавлення проектом та своєчасну реєстрацію на тренінги для отримання нових дидактичних і цифрових компетентностей; ознайомила з організаційними питаннями та представила тренерів, якими є члени академічної групи проекту, кандидати наук, доценти: Інна Червінська, Тетяна Близнюк, Оксана Джус, Вікторія Гнєзділова. Вони коротко ознайомили присутніх з орієнтовним змістом запропонованих у програмі тренінгів.


Потім усі викладачі розпочали роботу у трьох групах (до кожної групи увійшли зареєстровані представники усіх факультетів).
Перший день ознаменувався проведенням професором Оленою Будник тренінгу на тему «Методика дослідницького навчання (Inquiry Based Learning). Онлайн/віртуальні лабораторії та симуляції», який у першій половині дня пройшов для першої групи, а у другій – для другої групи. Викладачі ознайомилися з можливостями платформи Go-Lab (https://www.golabz.eu/), зокрема україномовними онлайн ресурсами; експериментували з віддаленими лабораторіями та симуляціями, активно працювали у групах. Доцент Вікторія Гнєзділова продовжила роботу у цих же групах з практичної реалізації проектів щодо створення та використання дослідницьких навчальних середовищ (Inquiry Learning Spaces) при вивченні STEM. Доцент Тетяна Близнюк ознайомила учасників цих же груп з поняттями «формувальне оцінювання», «сумативне оцінювання» їх перевагами та недоліками у порівнянні з традиційною моделлю, представила цифрові інструменти для формувального оцінювання результатів навчання. На занятті викладачі університету практикували створення тестів та опитувальників з допомогою онлайн сервісів Kahoot, Mentimeter.


Тренінг «Ціннісні орієнтири модернізації сучасної вищої педагогічної освіти» був запропонований доцентом Оксаною Джус у другій групі і мав метою виокремити кращі здобутки української освіти, прищеплення кращого педагогічного досвіду зарубіжжя, адаптації його до національної освітньої системи. У другій половині дня у цій групі учасники обговорювали проблему розвитку критичного мислення як засобу протидії маніпуляцій і фейків, працювали над вирішенням проблемних навчальних ситуацій з доцентом Інною Червінською. Цікавими також виявилися завдання з розвитку медіаграмотності та медіакультури особистості в освітньому процесі.