Фестиваль STEM-освіти.

Дівчата STEM філії  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з нагоди святкування дня дівчат у науці – прийняли участь у фестивалі STEM-освіти організованим Центром освітніх інновацій м. Івано-Франківська. Дівчата з фізико-технічного факультету, факультету математики та інформатики та факультету природничих наук. Учасники ділились власною мотивацією в обранні професії науковця, історіями свого успіху та доводили школяркам і студенткам, що наука – це цікаво, захоплююче та перспективно.

Про реалізацію STEM-освіти у позашкільних закладах освіти доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, методист Центру освітніх інновацій, к.х.н. – Мідак Лілія.

Про реалізацію STEM-освіти фахівцями закладів вищої освіти виступила – доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, керівник філіалу «STEM-дівчата» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», к.х.н.  – Луцась Анна,

Також у роботі фестивалю взяли участь кафедри із такими локаціями –  «Біохімія та біотехнології» – М. Лилик, Н. Бурдилюк, кафедра біохімії та біотехнології. «STEM-орієнтований підхід до вивчення географії» – к.г.н. Н. Фоменко, кафедра географії та природознавства. «Агрономія: професії майбут-нього» – к.с.-г.н. Я. Григорів, кафедра агрохімії та грунтознавства. «Віртуальна та реальна хімічні лабораторії» – к.х.н. Т. Тарас, к.ф.-м.н. Л. Базюк, к.ф.-м.н. О. Кузишин, «3D-технології як сучасний тренд STEM-освіти» к.х.н. Л. Мідак – кафедра хімії середовища та хімічної освіти. «STEM-орієнтований підхід до вивчення біології» – к.б.н. В. Гнєзділова, к.б.н. Т. Микитин, к.б.н. О. Козак, кафедра біології та екології .«STEM-орієнтований підхід до вивчення анатомії» – к.б.н. Н. Долинко, к.б.н. О. Глодан, к.б.н. І. Івасюк, кафедра анатомії та фізіології людини та тварини. «Можливості цифрового класу. Он-лайн дошка в навчальному процесі» – к.т.н. О. Власій, к.п.н. О. Дудка, факультет математики та інформатики. «Цифрові інструменти у фізичному експерименті як засіб реалізації STEM-освіти» – к.п.н. Г. Войтків, д.ф.-м.н. І. Яремій, фізико-технічний факультет.