Переддипломна практика студентів-магістрантів.

Днями відбувся підсумковий захист виробничої (педагогічної) практики студентами-магістрантами другого року навчання спеціальності “Середня освіта (Природничі науки)” денної та заочної форми навчання, яку магістранти проходили  в основному у старших класах, загальноосвітніх навчальних закладів з 21.10 по 15.11.2019 року. Мета – поглибити read more