Переддипломна практика студентів-магістрантів.

Днями відбувся підсумковий захист виробничої (педагогічної) практики студентами-магістрантами другого року навчання спеціальності “Середня освіта (Природничі науки)” денної та заочної форми навчання, яку магістранти проходили  в основному у старших класах, загальноосвітніх навчальних закладів з 21.10 по 15.11.2019 року. Мета – поглибити та закріпити теоретичні знання та практичні навички студентів з методик викладання хімії, фізики та біології, психолого-педагогічних дисциплін та виконання функцій класного керівника.
Пройдено надзвичайно важливий етап становлення майбутнього вчителя: пережито величезне хвилювання, непідробну професійну цікавість та азарт!!! Під час проходження переддипломної практики проявляється готовність не лише до обраної професії, але і ті якості особистості, про наявність яких, можливо, магістранти раніше і не підозрювали: уміння швидко приймати рішення, стресостійкість, а особливо їхні лідерські якості.
Після проходження цієї практики студенти-магістранти змінилися, адже розширився їхній кругозір, збільшилося коло спілкування, вони стали кращими і цікавішими не тільки як особистості, але і як майбутні професіонали своєї улюбленої справи.

P.S. Про серйозний підхід студентів до проходження практики свідчать їхні високі підсумкові бали!