Відбулася звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2019 рік

8 квітня відповідно до Наказ (Звітна конференція 2019).docx викладачі Факультету природничих наук взяли участь у дистанційному пленарному засідання за допомогою системи Webex Cisco  (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf)

Зі вступним словом виступив декан факультету Віктор Случик,  заступниця декана Наталія Бєлова, начальниця науково-дослідної частини університету  Ірина Галущак, технічну підтримку здійснював начальник інформаційного відділу Тарас Бедрій.

Далі відбулося пленарне засідання та обговорення доповідей:

1. Фізіологічні та біохімічні показники рослин за дії вибіркових спектрів світла в культурі IN VITRO  Кандидат біологічних наук, доцент В.В. ГУСАК
2. Трансформація міського середовища Донбасу під впливом воєнного урбіциду: просторовий аспект Кандидат географічних наук, доцент Р.Р. СЛИВКА

Далі кафедра продовжила роботу у відповідних секціях –

ПІДСЕКЦІЯ ХІМІЇ ДОВКІЛЛЯ

КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС СЕКРЕТАР – кандидат хімічних наук О.П. САБАДАХ
1. Нітрогеновмісні похідні 9,10-антрахінону з антибактеріальними та протимікробними властивостями Кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС
2. Аналіз методів діазотування ароматичних амінів Кандидат хімічних наук, доцент Є.Р. ЛУЧКЕВИЧ
3. Вивчення курсу “Екохімії” з використанням кейс-технологій Кандидат хімічних наук, доцент А.В. ЛУЦАСЬ
4. Особливості отримання триазенівантрахінонового ряду Кандидат хімічних наук О.П. САБАДАХ
5. Синтез 4-заміщених похідних 9,10-антрахінону Провідний інженер В.І. ШУПЕНЮК

ПІДСЕКЦІЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК СЕКРЕТАР – аспірант 2-го року навчання Х.В. БУЖДИГАН
1. Професійно-педагогічні компетентності Петра Франка Кандидат технічних наук, доцент М.П. МАТКІВСЬКИЙ
2. Використання технології доповненої реальності для формування природничих понять у початковій школі Кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК
Кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН
3. Особливості використання візуалізації зображень у процесі навчання майбутніх учителів природничих наук за технологією AR
Кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК Кандидат фізико-математичних наук Л.В. БАЗЮК
4. Використання лепбуку з технологією доповненої реальності для збільшення ефективності засвоєння знань учнями з органічної хімії Аспірант 2-го року навчання Х.В. БУЖДИГАН

9 квітня відбулася конференція студентів по віповідних підсекціях

ПІДСЕКЦІЯ ХІМІЇ ДОВКІЛЛЯ (ауд. 723, ФПН)

КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС.

СЕКРЕТАР – студ. І курсу ОР магістр Факультету природничих наук Ю. СІРАДЧУК (ПТАШНИК).
1. Синтез та властивості похідних 9,10-антрахінону.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Ю. СІРАДЧУК (ПТАШНИК).
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС.

2.Сучасні тенденції виробництва харчових барвників.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук О. ГРИНЮК. Науковий керівник –
кандидат технічних наук, доцент М.П. МАТКІВСЬКИЙ.

3. Тестовий контроль, як об’єктивний
методичний інструментарій під час вивчення дисципліни
“Хімічні процеси в природі” у закладах вищої освіти. Студ. І курсу ОР магістр
факультету природничих наук К. ВОЗНЯК. Науковий керівник – кандидат
фізико-математичних наук, доцент Л.В. БАЗЮК.

4. Пізнавальні задачі як засіб
підвищення ефективності навчального процесу при вивченні
інтегрованого курсу природознавства. Студ. І курсу ОР магістр
факультету природничих наук А. БОЧКОР. Науковий керівник –
кандидат хімічних наук, доцент А.В. ЛУЦАСЬ.

ПІДСЕКЦІЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ (ауд. 721,
ФПН) КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК. СЕКРЕТАР – студ. І курсу
ОР магістр факультету природничих наук Н. БОЙКО.
1. Позакласна робота з хімії як засіб формування предметних компетентностей в учнів
10–11 класів. Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Н. БОЙКО. Науковий керівник –
кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

2. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій для діагностики знань учнів з хімії.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Б. ЗУБЛЕВИЧ. Науковий
керівник – кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

3. Організація
системного вивчення курсу “Хімія лікарських препаратів” у закладах вищої
освіти. Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук М. СІТКО. Науковий керівник
– кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

4. Прикладні аспекти техніки
демонстраційного експерименту на уроках хімії в закладах загаль-
ної середньої освіти. Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук І.
ДУРУНДА. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент
О.В. КУЗИШИН.
5. Організація системного вивчення курсу “Харчова хімія” у закладах вищої
освіти.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук В. ГРИМАЛЮК. Науковий
керівник – кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

6.STEM-урок як засіб формування предметних компетентностей учнів 10–11-х класів.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Д. ЗОРІЙЧУК. Науковий
керівник – кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

7.Використання технологій доповненої реальності на уроках хімії в 11 класі.
Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук І. ФУРМАНЮК. Науковий
керівник – кандидат фізико-математичних наук О.В. КУЗИШИН.

8.Організація системного вивчення розділу “Кислотно-основні рівноваги в біологічних
розчинах” у курсі “Медична хімія” у закладах вищої освіти. Студ. І курсу ОР магістр
факультету природничих наук Б. ПЛИНГЕУ. Науковий керівник – кандидат
фізико-математичних наук Л.В. БАЗЮК.

9. Використання технологій доповненої
реальності на уроках “Я досліджую світ” у початковій
школі. Студ. І курсу ОР магістр факультету природничих наук Х.
БЕРЛАДИНЮК. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук Л.В. БАЗЮК.

За результатами роботи підсекцій конференції студентів
для нагородження грамотами  – Ю. СІРАДЧУК (ПТАШНИК), К. ВОЗНЯК та публікації статей в
збірнику студентських наукових праць «Еврика-XXІ» – О. ГРИНЮК та А. БОЧКОР.
Електронну версію тез доповідей викладачів, які брали онлайн участь у
пленарних засіданнях секцій у навчальних підрозділах подати до
науково-дослідної частини до 1 травня 2020 року згідно з вимогами, вказаними
у Додатку 2 Наказ (Звітна конференція 2019).
Електронну версію тез доповідей студентів, які визначені для
публікації в збірнику студентських наукових праць «Еврика-XXІ», та відгук
наукового керівника у паперовому вигляді подати до науково-дослідної
частини до 1 травня 2020 року згідно з вимогами, вказаними у додатку 3 Наказ (Звітна конференція 2019).