Звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік

5 – 9 квітня 2021 року у Прикарпатському національному  університеті імені Василя Стефаника відбудеться звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік.

05.04.2021 о 1400 год. – дистанційне пленарне засідання за допомогою системи Webex Cisco   

(https://bit.ly/3vDooeQ)

Вступне слово

Ректор, доктор політичних наук, професор І.Є. ЦЕПЕНДА

 Обговорення доповідей:

  1. Авторські різдвяні листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи.

Доктор  мистецтвознавства, доцент І. М. ДУНДЯК.

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності в обліковій системі України: передумови впровадження, сучасні реалії та практика застосування.

Доктор економічних наук, доцент Л .С. САС

Програма звітної наукової конференції студентів університету за 2020 рік

Програма звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік

07.04.2021 –  дистанційне пленарне засідання секцій та засідання підсекцій у навчальних підрозділах

10.00 – 12.00 Факультет природничих наук

https://bit.ly/3cLrqVQ

08.04.2021 –  дистанційні секційні засідання за участі студентів

10.00 – 12.00 Факультет природничих наук

https://bit.ly/3cLrqVQ

Покликання будуть активні за 15 хвилин до початку події.09.04.2021 о 1400 –  підсумкове засідання керівників секцій – https://bit.ly/3s1729G 

інформація з сайту: https://pnu.edu.ua/