Секційне засідання звітної конференції кафедри хімії середовища та хімічної освіти за участю викладачів та аспірантів.

7 квітня 2021 р. на Факультеті природничих наук відбулося пленарне засідання звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів за 2020 рік, у якому взяло участь понад 100 науково-педагогічних працівників. Захід пройшов у режимі відео-конференції.

Конференцію відкрив декан факультету Віктор Миколайович Случик , який підсумував наукову роботу підрозділу за 2020 р., а також окреслив перспективи науково-дослідницької діяльності на 2021 р.Опісля пленарного засідання науково-педагогічні працівники кафедри хімії середовища та хімічної освіти перейшли до засідання підсекцій.

ПІДСЕКЦІЯ ХІМІЇ ДОВКІЛЛЯ
КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС.
СЕКРЕТАР – кандидат хімічних наук О.П. САБАДАХ.

З доповідями виступили:
1. Нітрогеновмісні похідні 9,10-антрахінону з антибактеріальними та протимікробними
властивостями.
Кандидат хімічних наук, доцент Т.М. ТАРАС.
2. Особливості перетворень діазопохідних ряду антрахінону.
Кандидат хімічних наук, доцент Є.Р. ЛУЧКЕВИЧ.
3. Методи одержання похідних 9,10-гідроксиантрахінону та їх біологічна активність.
Кандидат технічних наук, доцент М.П. МАТКІВСЬКИЙ.
4. Bивчення впливу антропогенного навантаження на якісні характеристики води річки
Прутець Яблуницький, що протікає через село Поляниця.
Кандидат хімічних наук, доцент А.В. ЛУЦАСЬ.
5. Протимікробна активність похідних 1-аміно-9,10 антрацендіону.
Кандидат хімічних наук О.П. САБАДАХ.
6. Синтез 4-заміщених похідних 9,10-антрахінону.
Провідний інженер В.І. ШУПЕНЮК.

 

ПІДСЕКЦІЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ
КЕРІВНИК – кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК.
СЕКРЕТАР – аспірант Х.В. БУЖДИГАН.

З доповідями виступили:
1. Особливості 3D-візуалізації навчального матеріалу з використанням технології
доповненої реальності.
Кандидат хімічних наук, доцент Л.Я. МІДАК.
2. Використання технологій дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент О.В. КУЗИШИН.
3. Вплив хімічного експерименту на підготовку майбутніх вчителів природничих наук.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.В. БАЗЮК.
4. Застосування лепбукінгу в поєднанні з технологією доповненої реальності для проведення STEAM-уроків з хімії. Аспірант Х.В. БУЖДИГАН.