Всеукраїнський симпозіум з органічної та медичної хімії, присвячений 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова

Завідувач кафедри, доцент Тетяна Тарас та інженер кафедри, аспірант Василь Шупенюк взяли участь у Всеукраїнському симпозіумі з органічної та медичної хімії, присвяченому 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова, що проводиться в рамках Всеукраїнської конференції наукових дослідників 2021, яка триває з 19 – 25 вересня 2021 року у Львові.

Засідання Симпозіуму проходитимуть 21-22 вересня 2021 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6.

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ:
д.х.н., проф., чл.-кор. НАНУ Михайло Вовк
(Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ)
д.фарм.н., проф. Сергій Коваленко
(Запорізький державний медичний університет)
д.х.н., проф., чл.-кор. НАНУ Віктор Кузьмін
(Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України, м. Одеса)
д.фарм.н., проф. Роман Лесик
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
д.х.н., проф. Вікторія Ліпсон
(ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського
НАМН України», м. Харків)
д.х.н. Олег Фарат
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,
м. Дніпро)