Обговорення освітньо-професійної програми

Сьогодні, 25 травня 2022 відбулося засідання кафедри хімії середовища та хімічної освіти на якому  обговорювали проект оновленої освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціалізація: 014.15 read more