Обговорення освітньо-професійної програми

Сьогодні, 25 травня 2022 відбулося засідання кафедри хімії середовища та хімічної освіти на якому  обговорювали проект оновленої освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціалізація: 014.15 Середня освіта (Природничі науки). В обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри. Загалом, шляхом конструктивного діалогу було досягнуто консенсусу де були враховані потреби  і зауваження усіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів.