доцентка Лілія Мідак взяла участь у круглому столі «Якість освіти очима стейкхолдерів»

17 березня 2023 року доцентка Лілія Мідак взяла участь у круглому столі «Якість освіти очима стейкхолдерів», організованому кафедрою хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Захід відбувся за участі Міністерства освіти і науки України, Інституту вищої освіти НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, закладів загальної середньої та вищої освіти України: Національного університету Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Запорізького національного університету, Полтавської академії неперервної освіти ім.М.В.Остроградського. Увага учасників круглого столу була зосереджена на формах і методах роботи у вищій школі, необхідних для формування загальних та фахових компетентностей майбутнього вчителя хімії у НУШ. Модераторкою заходу була завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка Надія Шиян.