Вітаємо нашого колегу із захистом дисертації!!!

 

Вітаємо нашого колегу, інженера І категорії Шупенюка Василя Ігоровича із успішним
захистом кандидатської дисертації «Синтез триазенів на основі 4-заміщених похідних
9,10-антрахінону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних
наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Науковий керівник – кандидат
хімічних наук, доцент Тарас Тетяна Миколаївна. Захист відбувся 10.11.2023 р на
засідання Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 в НУ «Львівська політехніка»