Захист курсових робіт

22 січня відбувся захист курсових робіт студентів 4 курсу. Захист курсових робіт є невід’ємною частиною навчального процесу, яка вимагає від студентів не лише освоєння теоретичного матеріалу, а й вміння систематизувати та застосовувати отримані знання. Цей етап вивчення предмету є важливим кроком в професійному розвитку майбутніх фахівців і відображає їхні навички аналізу, синтезу та презентації інформації. Студенти обирали теми, які висвітлювали актуальні проблеми галузі. Під час захисту студенти чітко і лаконічно представляли матеріал, відповідали на запитання та аргументували свої висновки.